benovatiecoaches_koppelbeeld-website.jpg

BENOvatiecoaches gezocht

Mechelen Klimaatneutraal wil Mechelaars adviseren en begeleiden bij het energiezuinig renoveren van hun woning. Om de Mechelse burgers te ondersteunen bij het volledige renovatietraject heeft ze renovatiebegeleiding uitgewerkt.

Stad Mechelen is partner in het Europees project BE REEL!, met steun van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Gemeenschap (LIFE  IP CA 2016 BE-REEL!). De dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie van Stad Mechelen zet binnen het Europees project BE REEL! in op het opschalen van het aantal collectieve renovaties op het grondgebied Mechelen. Het is de ambitie om in een eerste fase ongeveer 80 renovatiebegeleidingen op te starten.

Hiervoor stelt Stad Mechelen een groep samen van BENOvatiecoaches om particulieren/burgers te ondersteunen bij hun renovatiewerken.

In het reglement ‘groep BENOvatiecoaches’, kan je de objectieve criteria en de procedure terugvinden voor de selectie en de manier van samenwerken tussen Mechelen Klimaatneutraal en de BENOvatiecoach.  Het reglement legt de procedure vast voor de toeleiding van particulieren naar de BENOvatiecoach, de taken van de BENOvatiecoach en de ondersteuning van de Dienst Duurzame ontwikkeling en Energie van Stad Mechelen.

Stel je hier kandidaat voor de groep ‘BENOvatiecoaches’.

logo Life Be Reel!logo provincie Antwerpen