Buurtcomposteren

Buurtcomposteren brengt mensen samen en zorgt voor een goede verwerking van GFT. 

Stappen 

1) Verzamelen voldoende buren. Voor een aanvraag "klimaatactie moet je met minimaal 4 natuurlijke personen zijn. 

2) Selecteer een locatie en toets deze af met de stad. Je kan hiervoor terecht bij Mechelen klimaatneutraal. 

3) Toets je inrichtingsplan af met de stad. Voorzie bij je inrichting voldoende pelk voor minimaal 3 compostbakken en een bak voor bruin materiaal (bv. hakselhout). Voorzie voldoende ruimte om de bakken om te scheppen, materiaal af te voeren,...

3) Doe een aanvraag  klimaatsubsidie. Je kan hierbij subsidie krijgen voor de compostbakken, kleine handwerktuigen, omheining, compostzeef. De stad heeft een beperkt aanbod van informatie borden om bij je compostplek te plaatsen. 

4) Vermeld in je aanvraag wat je verwacht van de stad inzake het ophalen van sluikstort en rijpe compost en het aanleveren van bruin materiaal (haksel). Geef ook aan hoe je gaat leren composteren. Volg je een opleiding tot compostmeester? 

5) Richt de compostplek in. Vergeet niet om alle deelnemers goed uit te leggen wat in een compost mag en wat niet. 

Opgelet

Bij buurtcomposteren komt heel wat kijken. Hou er rekening mee dat 

- Buurtcompost soms aanleiding geeft tot sluikstorten. Dit dien je regelmatig op te ruimen. 

- Buurtcompost minimaal 1 werkmoment per maand vereist van de deelnemers (omzetten compost, kleine herstellingen, zeven compost,...) 

- Je moet nadenken over de toegankelijkheid van de buurtcompostplek. Wie kan er binnen en wie niet? Werk je met inschrijvingen? 

Meer info 

Je vindt meer informatie over composteren bij VLACO en de 3 bestaande buurtcompostprojecten in Mechelen. Contacteer MEchelen klimaatneutraal om je in contact te brengen met een bestaand project.