Circulaire doelstellingen

Stad Mechelen werkte in het kader van Mechelen Circulair 2030 mee aan twee Europese projecten; URBACT en CECI. Hiervoor werkten we twee gerichte actieplannen die het overkoepelende actieplan van MC2030 verder verfijnt en scherpstelt.

Voor het Urbact Action Planning Network Resourceful Cities ging de stad in dialoog met het Mechelse middenveld, bedrijven en ondernemers, onderzoekers, financiers en andere publieke instellingen. Samen werkten we een actieplan uit rond stedelijke grondstoffenhubs met horizon 2030. In deze hubs worden materialen en producten na gebruik verzameld. Om deze erna opnieuw te gaan gebruiken door publiek private samenwerkingen. Zo zijn we op weg naar een klimaatneutrale en toekomstbestendige economie in de regio Mechelen.

Urbact actieplan - action plan


Voor het Interreg Europe project Circular Economy blooms through Citizen Involvement ging Stad Mechelen in dialoog met burger- en sociale organisaties. Zij zijn essentieel om de transitie naar een sociale en circulaire economie mee waar te maken. Samen stelden ze  een actieplan op over hoe de stad circulaire initiatieven van Mechelaars kan ondersteunen. 

Ceci actieplan - action plan