dijleleeft-overzichtheader.png

De Dijle in Mechelen

In Mechelen kennen we de Dijle die de binnenstad doorkruist en de Afleidingsdijle die ten Noorden van de stad stroomt. Wat is het verschil tussen de twee?

De Dijle splitst in Mechelen in twee takken: de ‘oude’ Dijle (blauwe dot op de kaart) die door de binnenstad stroomt, en de aangelegde Afleidingsdijle (groene dot op de kaart) die ten Noorden van de stad stroomt.


 

De Dijle loopt zo’n 2 kilometer door het centrum van Mechelen, vanaf de Nekker (Borcht) tot aan het Keerdok. Ze wordt door sluizen afgesloten van het water rondom de stad en heeft geen getijdewerking. Het waterpeil van de Dijle in de binnenstad blijft ongeveer gelijk. Onder invloed van de regeling van de sluis, van regenbuien en zelfs de waterstanden buiten de stad kan het waterpeil schommelen met ongeveer 1 meter. Onderstaande figuur toont het gemiddelde waterpeil (4,25 m TAW), het gemiddelde hoog waterpeil en gemiddelde laag waterpeil en de extremen, nl. 3,75 m TAW en 4,85 m TAW. Nergens in de binnenstad geven deze extreme waterpeilen aanleiding tot wateroverlast.

 

Waterpeilschommelingen Dijle Mechelen

De Afleidingsdijle loopt ten Noorden van de stad, grotendeels langs de ring. De Afleidingsdijle is een getijderivier, wat wil zeggen dat het water 2 keer per dag toeneemt van laagwater naar hoogwater en weer afneemt van hoogwater naar laagwater. Het verschil tussen hoog- en laagwater kan tot meer dan 6 m zijn. Het waterpeil in de Afleidingsdijle staat gedurende een groot aantal uren van de dag hoger dan het waterpeil in de binnenstad. Daardoor kan het water in de binnenstad tijdelijk niet afwateren (‘lozen’) naar de Afleidingsdijle.

 

Europees interreg project Water Resilient cities