De stadsgebouwen

Groendaken

Het stadsbestuur promoot groendaken bij de Mechelaars, maar geeft ook het goede voorbeeld. Dit systeem biedt verschillende voordelen. Als het warm weer is, werkt een groendak als een natuurlijke airco en in de winter kan je genieten van een extra laag isolatie. De groendaken werken bij intense regenbuien als een buffer. Ze houden een groot deel van het water op en geven het maar met mondjesmaat weer vrij. Bij felle regenbuien kan dat het verschil maken en een wijk of een straat behoeden voor wateroverlast. Op deze stadsgebouwen werden groendaken aangelegd:

  • Huis van de Mechelaar
  • Perron M
  • Tivoli
  • Cultuurcentrum Mechelen 
  • Groene sedums (extensief groendak) op dak Tivoli

 

Natuurverf

Als een stadsgebouw toe is aan schilderwerken, wordt bewust gekozen voor natuurverf. 

Conditiestaatmeting

In 2014 schreef het stadsbestuur een conditiestaatmeting uit waarbij alle grote stadsgebouwen gecontroleerd werden op de huidige stand van zaken voor o.a. ouderdom stookinstallatie, veiligheid, isolatie leidingen, ...  

Op basis van die meting bepaalt het bestuur aan welke investeringen op vlak van energiezuinigheid ze voorrang zal geven.