mk_webbanners_1200px-09.png

De stadsgebouwen

Groendak

De Stad promoot een groendak bij de Mechelaars, maar geeft ook het goede voorbeeld.  Dit systeem biedt verschillende voordelen. Als het warm weer is, werkt een groendak als een natuurlijke airco en in de winter kan je genieten van een extra laag isolatie.  De groendaken werken bij intense regenbuien als een buffer. Ze houden een groot deel van het water op en geven het maar mondjesmaat weer vrij. Bij erge regenbuien kan dat het verschil maken en een wijk of een straat behoeden voor wateroverlast.  De Stad heeft op deze stadsgebouwen een groendak:

  • Huis van de Mechelaar
  • Perron M
  • Tivoli
  • Cultuurcentrum Mechelen 
  • Groene sedums (extensief groendak) op dak Tivoli

 

Natuurverven

Als een stadsgebouw toe is aan schilderwerken, kiest de Stad voor natuurverven. 

Conditiestaatmeting

In 2014 schreef de Stad een conditiestaatmeting uit waarbij alle grote stadsgebouwen gecontroleerd werden op de huidige stand van zaken voor o.a. ouderdom stookinstallatie, veiligheid, isolatie leidingen, ...  

Op basis van die meting bepaalt de Stad aan welke investeringen op vlak van energiezuinigheid ze voorrang zal geven.