Participatietraject: van ideeën naar ondersteuningspakket

Hoe wil je ondersteund worden bij het onderhoud en het herstel van je kademuur?

Samen met de eigenaars van de kademuren werkte Stad Mechelen een ondersteuningspakket uit voor het onderhoud en het herstel van de kademuren. Hoe wil je ondersteund worden? Hoe kan Stad Mechelen aan je noden tegemoetkomen?

Traject

Workshop 1: Kennismaking, bepalen drempels

We lijstten de drempels op rond kostprijs & regelgeving, communicatie & betrokkenheid, adviesverlening & kwaliteit van de renovatiewerken, en aanpak renovatiewerken & groepsaankoop.

Dinsdag 13 november 2018

Workshop 2

Deel 1: Ideeëngenerator

Tijdens de tweede workshop brainstormden we over de ondersteuningsmaatregelen en konden jullie de prioriteiten aanduiden.

 

Dinsdag 27 november 2018

Deel 2: Van ideeën naar ondersteuningspakket

Voorstellen ondersteuningspakket op basis van input workshop 2, deel 1; synthese en aanpassen

Dinsdag 19 februari 2019

Overzicht drempels en ondersteuningsmaatregelen workshop 1 & 2

In een kort visueel overzicht zie je welke drempels en mogelijke ondersteuningsmaatregelen er in de workshops naar boven kwamen. 

 

Dijle Leeft: workshop 1 

 

 

 

 

 

Terugblik: Wandeling langs de Dijle

Een aantal trotseerden het slechte weer tijdens een gegidste wandeling langs de Dijle. We wandelden van de Volmolen in de Kruidtuin tot de Kraanbrug. Lees een paar historische weetjes over de locaties die we aandeden.

Dijle Leeft: wandeling

Definitief ondersteuningspakket

Het ondersteuningspakket werd op 28 maart 2019 voorgesteld aan alle eigenaars tijdens een infovergadering in Thomas More.