dijleleeft-overzichtheader.png

De Dijle Leeft

Europees interreg project Water Resilient cities

De laatste jaren zijn er veel investeringen gebeurd in de buurt rond de Dijle. De vele renovatie- en nieuwbouwprojecten zorgen voor een opwaardering van de buurt. Tel daarbij de vele evenementen naast en op de Dijle, de toenemende recreatie en je komt tot één conclusie: de Dijle leeft.

Experts gezocht voor renovatie kademuren 

De historische kademuren aan de Dijle in de Mechelse binnenstad zijn aan een renovatie toe. Stad Mechelen wil de eigenaars bijstaan in het hele traject. In deze volgende fase gaat de stad op zoek naar ingenieurs, architecten of studiebureaus voor advies en ondersteuning bij de renovatie. Dat gebeurt via een groepsaankoop.

De groepsaankoop ‘advies en ondersteuning’ voorziet volgende werkzaamheden:

  1. Het opstellen van een individuele meetstaat per perceel
  2. Het opvolgen van de werkzaamheden en bijstand bij oplevering
  3. Regiepost, op afroep voor eventuele bijstand in geval van problemen

Er wordt ook gevraagd om een globale meetstaat op te stellen, waarmee de stuurgroep van eigenaars een tweede groepsaankoop kan organiseren om een aannemer aan te stellen voor de renovatiewerken.

Door de organisatie van deze groepsaankoop hoopt Stad Mechelen deze eigenaars van private kademuren maximaal te kunnen ondersteunen door te voorzien in de nodige communicatie en het geven van administratieve ondersteuning. Stad Mechelen faciliteert deze groepsaankoop. Het zijn evenwel de private eigenaars zelf die volledig autonoom handelen en beslissingen nemen zonder dat Stad Mechelen en de Vlaamse Waterweg nv, waterwegbeheerder en partner in dit project, hierin enige beslissingsbevoegdheid hebben.
 
Timing

T.e.m. 7 juli 2019 kunnen offertes ingediend worden via post of per mail. Verzameling van de offertes gebeurt door Stad Mechelen.

Contracten worden afgesloten tussen de klant en de firma, zonder tussenkomst van Stad Mechelen of De Vlaamse Waterweg nv.

Prijsvraag en inschrijvingsformulier

Raadpleeg de prijsvraag en het inschrijvingsformulier: