Renovatie kademuren

Samen met de private eigenaars die wonen langs de Dijle wil Stad Mechelen de kademuren renoveren. Dit is nodig om stabiliteits- en vochtproblemen te voorkomen. Tegelijk kan de Binnendijle zo opnieuw dienen als waterafvoeras. 

Als eigenaar van een perceel dat grenst aan de Dijle ben je verantwoordelijk om jouw deel van de kademuur te onderhouden en waar nodig te renoveren. De Vlaamse Waterweg nv, beheerder van de Dijle, is verantwoordelijk voor het onderhoud en de renovatie van de publieke kademuren. Zij zal op termijn alle publieke kademuren renoveren. Dat gebeurt stapsgewijs, de volledige renovatie zal meerdere jaren in beslag nemen en afhangen van de staat van de muren.

Vraag een offerte voor renovatie van je kademuur aan

Wat met mijn kademuur?

Eind maart 2018 inspecteerde een studiebureau, dat werd aangesteld door De Vlaamse Waterweg nv, alle private kademuren, van de Zandpoortvest tot en met de Winketkaai.

Begin mei 2018 kregen alle eigenaars van een kademuur een gedetailleerd rapport van hun deel van de kademuur. Dit rapport bevat een beschrijving van de staat van de kademuur, foto’s, risico's die verbonden zijn aan de staat van de kademuur en aanbevelingen specifiek voor hun deel van de kademuur. Bekijk de resultaten van de inspectie.

Ben je het inspectierapport kwijt? Vraag het rapport via e-mail terug op.

Ondersteuningspakket

Samen met gemotiveerde eigenaars bekeek Stad Mechelen hoe eigenaars ondersteund willen worden en hoe de stad daarin tegemoet kan komen. Lees meer over het participatietraject.

Dit project is mee mogelijk gemaakt door Europese subsidies via het Water Resilient Cities project.