dijleleeft-overzichtheader.png

Dijle Leeft: Workshop, synthese ondersteuningsmaatregelen

Workshop: Synthese ondersteuningspakket

We stemden jullie ideeën af met het beleid en kwamen tot een gedragen ondersteuningspakket voor de renovatie van jullie kademuren.

Op de laatste workshop kunnen we samen nog een aantal ideeën verder concreet vorm geven. 


Na deze avond finaliseren we het ondersteuningspakket op basis van jullie feedback. Dit stellen we voor op een algemene infoavond op 28 maart. Je ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 

 

Praktisch

Dinsdag 19 februari 19.30-21.30u
Thomas More, Lokaal C2.21

Schrijf je in voor de workshop

Ik schrijf in voor *