mk_webbanners_280x90_archief.jpg

Doen door zien!

Het grensoverschrijdend Interreg VA programma Vlaanderen-Nederland keurde het See2Do!-project goed. In See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om inwoners aan te zetten tot de energetische renovatie van hun woning. Hierbij volgen ze het 'Doen door Zien' principe.

EFRO-logo     

Wat is See2DO!

Logo See2DO!Vlaamse en Nederlandse partners werken een begeleidingstraject uit om de burger zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden bij de energetische renovatie van hun woning.

 

Informeren

Dat informeren gebeurt via thermografie waarbij lucht-, straat- en woningscans genomen worden, die via een digitaal platform ontsloten worden.

Begeleiding

De begeleiding van de burger gebeurt via:

  • energieloketten (digitaal en/of fysiek)
  • energiecoaches
  • train-the-traineropleidingen
  • begeleiding bij het zoeken en vinden van de juiste aannemers (= ketenorganisatie)
  • ...

Partners

Het partnerschap telt 17 organisaties uit Nederland en Vlaanderen.

Mechelen

In Mechelen gaan we aan de slag met:

Wanneer?

Het See2Do! project startte op 1 mei 2016 en loopt tot 30 april 2019.

Update 

Op 8 mei 2017 vond in Maastricht een uitwisseling plaats tussen de See2Do! partners en experten en lokale partners over thermografie. Thermografie is een belangrijk aspect in het See2Do! project: DOEN door te ZIEN. Thermografie, zowel vanuit de lucht, langs de weg (gevels) als in de woning, toont waar actie nodig is en kan een eerste aanzet zijn om de woning energetisch te gaan verbeteren.

De dag startte met een toelichting over het ontstaan van gebruik van warmtebeelden in de militaire wereld en hoe dit verder evolueerde naar de meer huidige toepassingen voor woningen maar ook voor medische doeleinden.

In de namiddag werden 6 standen bemand door partners en experten. Er werd dieper ingegaan op luchtthermografie via drones, wijkwarmtescans, ultrasone metingen en gevelscans, thermografie en potentieelkaarten, …. Daarnaast was een plaatsbezoek aan het demonstratiegebouw in Maastricht voorzien.

De aanwezigen waren heel tevreden over de manier van aanpak met de standen. De ervaringsuitwisseling werd hierdoor veel interactiever. Bovendien liet men weten dat er tijdens de netwerkmomenten, interessante contacten gelegd werden. Conclusie: de manier van werken zal ook voor de twee volgende ervaringsuitwisselingen (Brugge, regio Interleuven) hernomen worden.