benovatiecoaches_koppelbeeld-website.jpg

BENOvatiecoach inschrijving

Gegevens van de BENOvatiecoach

Uitvoeren renovatieadvies & EPC

Ik voer het renovatieadvies uit *
Geef de weken aan wanneer je niet bereikbaar bent om als BENOcoach op te treden *
Ik maak zelf EPC attesten op *

Gegevens van de onderaannemer

Toestemming

Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van Mechelen Klimaatneutraal *

Bewijsstukken

Wat gebeurt er met mijn inschrijving?

Binnen de 15 kalenderdagen krijg je een antwoord of de inschrijving ontvankelijk is en voldoet aan de selectiecriteria.

Groep Mechelen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de werking en opvolging van het ‘groep BENOvatiecoaches’ en zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.

Als je inschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens (naam, voornaam, emailadres) bewaard tot je je uitschrijft op de nieuwsbrief.

Meer informatie over hoe we omgaan met privacy en persoonsgegevens kan je vinden in ons privacybeleid https://www.mechelen.be/privacy-gebruiksvoorwaarden

Je hebt steeds het recht om je gegevens te verbeteren of te laten verwijderen, dit kan je doen door een mail te sturen naar klimaatneutraal@mechelen.be