De aanvraag van een energielening is op basis van een geldige offerte. Heb je al een factuur ontvangen? Kijk dan de factuurdatum na, deze mag maximum 2 maanden oud zijn op het ogenblik dat je aanvraag als volledig en ontvankelijk verklaard werd door onze diensten.

Vraag je energielening digitaal aan

Via dit digitale aanvraagformulier kan je zowel de Vlaamse als de Mechelse Energielening aanvragen.