Energielening

Hulp nodig?

Hulp nodig bij het indienen van je aanvraag? Kom langs bij Energiepunt Mechelen in het Huis van de Mechelaar:

 • tijdens een afspraak via 0800 20 800 (maandag tussen 9u30 - 12u)
 • tijdens de vrije loketdienst (donderdag tussen 13u30 - 16u)

Meer info? Tel 015 29 78 92 of mail energiepunt@mechelen.be

 

Bewijsstukken

Verplichte bewijsstukken

 • kopie van de identiteitskaart(en) (voor en achterzijde)
 • klever(s) van de mutualiteit
 • gedetailleerde prijsoffertes + bijlage Energiepunt Mechelen (in te vullen door je aannemer!)
 • bewijs van inkomen van de laatste 3 maanden
 • aanslagbiljet personenbelasting inkomstenjaar 2018 - aanslagjaar 2019
 • aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing (kadastraal inkomen) of officieel notaris-attest bij aankoop in het afgelopen jaar
 • laatste eindafrekening gas, elektriciteit, stookolie

Bijkomende bewijsstukken (indien van toepassing)

 • rekeninguittreksels van de laatste 3 stortingen van alimentatie- en kindergeld en huurinkomsten
 • indien zonnepanelen: verklaring op eer rond beglazing en dakisolatie
 • voor nieuwbouw: de startverklaring met vermelding van het E-peil
 • voor verhuurders: de huurovereenkomst
 • voor huurders: toestemming verhuurder
 • attest verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds, attest Sociaal Huis, bewijs schuldbemiddeling, attest beschermde afnemer elektriciteit/gas

Digitaal aanvraagformulier

Administratieve gegevens

Gegevens van de woning

Financiële gegevens

Geplande energiebesparende investering

Belgische wetgeving

Aan het einde van dit aanvraagformulier dien je een aantal bewijsstukken te uploaden. Kijk even na of je al deze documenten bij de hand hebt (digitaal én in pdf-formaat). Een aantal bewijsstukken is verplicht voor iedereen, een aantal andere voeg je enkel toe indien van toepassing. 


Je dient ook een aantal vragen te beantwoorden met betrekking tot je lopende kredieten en kredietopeningen. Hou ook deze informatie bij de hand. Je hoeft hiervan geen bewijs toe te voegen.

Let op: het aanvraagformulier wordt niet tussentijds opgeslagen.

Aanvraag energielening

Welke lening vraag je aan? *

De Vlaamse Energielening kan enkel aangevraagd worden als je binnen de doelgroep valt. Duid hieronder aan via welk criterium jij in aanmerking komt. Indien je aan meerdere criteria voldoet, volstaat het om één aan te duiden.

Contactgegevens

Gegevens burgerlijke staat

Geef je burgerlijke staat *

Opgelet! Indien je gehuwd bent volgens het wettelijk stelsel of met algehele gemeenschap dien je de lening steeds met je partner aan te vragen

Huwelijksstelsel *
Vraag je de lening alleen aan? *

Gegevens medekredietnemer

Woont op hetzelfde adres als de kredietnemer? *

Gegevens zichtrekening

Vraag je de lening aan voor je huidige adres? *
Hoe oud is de woning? *
Welke hoofdverwarming is er voorzien? *
Eigendomssituatie *

Gegevens huurder

Heb je al een Vlaamse Energielening lopen? *

Gegevens eigenaar

Ik ga akkoord *
Ik ga akkoord *
Ik ga akkoord *

Heb je al een factuur ontvangen? Kijk dan de factuurdatum na. Deze mag max. 2 maanden oud zijn op het ogenblik dat je aanvraag als volledig en ontvankelijk verklaard werd door onze diensten.

Is het totaalbedrag van de offerte(s) hoger dan het gevraagde kredietbedrag? *
Hoe wordt het restbedrag gefinancierd? *

Beroepsgegevens kredietnemer

Type tewerkstelling *

Loontrekker

Zelfstandige

Zelfstandige in *

Gepensioneerd

Vervangingsinkomen

Beroepsgegevens medekredietnemer

Type tewerkstelling *

Loontrekkende

Beroep *

Zelfstandige

Zelfstandige in *

Gepensioneerde

Vervangingsinkomen

Andere inkomsten

Zijn er reeds leningen aangegaan? *

Maandelijkse leningen

Wie is de lening aangegaan? *
Heb je een schuldsaldoverzekering? *
Heeft u nog een andere maandelijkse lening? *
Wie is de lening aangegaan? *
Heb je een schuldsaldoverzekering? *
Heb je nog een andere maandelijkse lening? *
Wie is de lening aangegaan? *
Heb je een schuldsaldoverzekering? *
Heb je nog een andere maandelijkse lening? *
Wie is de lening aangegaan? *
Heb je een schuldsaldoverzekering? *
Heb je nog een andere maandelijkse lening? *
Wie is de lening aangegaan? *
Heb je een schuldsaldoverzekering? *
Heb je nog andere leningen in aanvraag? *

Andere leningen in aanvraag

Heb je nog een lening in aanvraag? *
Heb je nog een lening in aanvraag? *
Beschik je over een kredietopening bij de bank? *

Kredietopening bij de bank

Heb je nog een kredietopening? *
Heb je nog een kredietopening? *
Heb je nog een kredietopening? *
Heb je nog een kredietopening? *

Andere vaste maandelijkse kosten

De som van vaste maandelijkse kosten zoals alimentatie, huur (woning, garageboxen),

Tot slot stellen we je nog enkele vragen in het kader van de Belgische antiwitwaswetgeving:
Heb je (of je partner) een bijberoep? *
Oefende jij (of je partner) afgelopen 12 maanden een politiek mandaat of openbaar ambt uit? *
Betaal je belastingen in een ander land dan België? *

Nieuwsbrief