Welke energielening is er voor jou?

 

Welke lening is er voor jou?

Energiepunt Mechelen

In Vlaanderen zijn 19 energiehuizen actief. Energiepunt Mechelen is daar één van. Bij het energiehuis krijg je een antwoord op al je vragen rond energie(besparing). Daarnaast kan je bij het energiehuis ook terecht voor de financiering van je energetische woningrenovatie. Energiepunt Mechelen treedt op als kredietgever voor de Vlaamse Energielening. Deze renteloze lening (0% JKP*) wordt door het Vlaams Gewest gefinancierd. Je komt hiervoor in aanmerking als je aan bepaalde financiële voorwaarden voldoet.

Vanaf oktober 2020 t.e.m. september 2022 kunnen alle Mechelaars profiteren van een voordelige energielening. Het Mechelse stadsbestuur heeft beslist om hiervoor, in het kader van het postcorona-actieplan, 2 miljoen euro vrij te maken. Deze Mechelse Energielening heeft een vaste rentevoet van 1% (1% JKP*). Op deze manier willen we de renovatiegolf die bezig was in Mechelen niet doen stilvallen, en werken we samen aan een Klimaatneutraal Mechelen!

Welke energielening is er voor jou?

Afhankelijk van je situatie, kom je in aanmerking voor de renteloze Vlaamse energielening (JKP* 0%) of de Mechelse Energielening met een vast rentetarief van 1% (JKP* 1%).

Wie komt in aanmerking voor de Vlaamse energielening?

  • je gezin heeft een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.870 euro verhoogd met € 1.660 per persoon ten laste. Er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug. Voor een aanvraag in 2021 kijken we dus naar het inkomen van 2018, en hebben we het aanslagbiljet van 2019 nodig. 
  • je bent beschermde afnemer van de netbeheerder ('sociaal tarief').
  • je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Let op,  alle gezinsleden dienen recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming op moment van aanvraag.
  • je gezin heeft recht op een verwarmingstoelage van het verwarmingsfonds en heeft een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.566 verhoogd met € 3.622 per persoon ten laste.
  • je zit in schuldbemiddeling en kan je verwarmingsfactuur niet betalen.
  • je wordt begeleid door het Sociaal Huis omdat je de facturen voor gas en elektriciteit niet kan betalen.

Wie komt in aanmerking voor de Mechelse energielening?

  • je bent eigenaar, huurder of verhuurder van de woning in Mechelen waar je de energiebesparende investeringen wil uitvoeren; en
  • dit huis of appartement doet dienst als hoofdverblijfplaats van jou of je huurders.
  • er geldt geen inkomensbeperking.

Praktische info

Met de energielening kan je een bedrag van max. 15 000 euro ontlenen. Dit bedrag mag enkel geïnvesteerd worden in energiebesparende maatregelen.

Kom hier alles te weten over de Vlaamse Energielening en de Mechelse Energielening.

Opgelet: het is niet mogelijk om bij Energiepunt Mechelen energieleningen te cumuleren. Heb je al een energielening lopen bij ons? Dan dien je deze eerst volledig terug te betalen voor je een nieuwe lening kan aanvragen.


*JKP: jaarlijks kostenpercentage

Opgelet, geld lenen kost ook geld!