mk_webbanners_280x90_archief.jpg

Europese Burgemeestersconvenant

Dit convenant heeft tot doel om de burgemeesters van Europa’s meest vooruitziende steden te verenigen in een permanent netwerk dat zich inzet in de strijd tegen de klimaatverandering.

Mechelen verbond zich ertoe een CO2-reductie van 20% (de algemene Europese doelstelling) te behalen en mogelijk zelfs te overtreffen tegen 2020. De stad heeft dus de ambitie om het nog beter te doen dan er gevraagd wordt!

Deelnemende steden moeten één jaar na ondertekening van de convenant een actieplan voor een duurzaam energiebeleid indienen bij de Europese Commissie. Dit plan bestaat uit een CO2-nulmeting (een inventaris die de huidige uitstoot in kaart brengt) en een opsomming van maatregelen om de afgesproken doelstellingen te behalen. 

Daarnaast contacteren we grote bedrijven, organisaties en instellingen met de vraag om hun eigen gegevens te delen met de stad. Dat zorgt voor een gedetailleerd beeld waarmee we makkelijk een aantal ‘quick wins’ kunnen identificeren: maatregelen met een grote impact en een korte terugverdientijd.

Meer info:

W www.burgemeestersconvenant.eu