Fossielvrije verwarming in gebouwen

De grote uitdaging is om effectief de stap te kunnen zetten naar een stadsbrede uitrol van de warmtestrategie en dat de warmtezoneringsplannen effectief leiden tot concrete acties en realisaties van duurzame warmteprojecten.

Tijdens de opmaak van het warmtezoneringsplan zal er een visie ontwikkeld worden over ‘hoe omgaan met fossielvrije verwarming en koeling’. Bij belangrijke gebouw- en stadsontwikkelingsprojecten moeten het concept en het ontwerp binnen deze ruimere context van het warmtezoneringsplan ingepast kunnen worden.

Op termijn zou elk groot (publiek) gebouwproject of stadsontwikkeling als een kans aangegrepen en bekeken moeten worden om duurzame warmte te realiseren: Stadsontwikkeling- en publieke gebouwprojecten als motor van de warmtestrategie.