GECORO zoekt mobiliteitsdeskundige

Ben jij gebeten door mobiliteit en ruimtelijke ordening? En wil jij de Stad Mechelen adviseren? Ga dan voor een plekje in de GECORO.

De GECORO adviseert het stadsbestuur over ruimtelijke ordening en stedenbouw in Mechelen. Ze komt maandelijks één avond samen om adviezen uit te brengen.

De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen en uit deskundigen, met telkens een plaatsvervanger.

Deskundige mobiliteit gezocht!

De stad is momenteel op zoek naar een deskundige mobiliteit als plaatsvervangend lid.

Deze deskundige is tot en met 2024 een back-up voor het effectief lid en vervangt hem wanneer het nodig is. Het plaatsvervangend lid mag steeds het eerste deel van de maandelijkse vergadering (toelichting en bespreking) bijwonen, ook als het effectief lid aanwezig is.

Wie zoeken we?

 • Je bent professioneel bezig met aspecten van ruimtelijke ordening en hebt de nodige deskundigheid op het vlak van mobiliteit.
 • Je hebt voldoende tijd om je rol te vervullen nl. rapporten doornemen, vergaderingen bijwonen en adviseren.
 • Je houdt hierbij steeds de geldende ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen ruimte voor ogen.
 • Je weet wat er leeft in onze stad.
 • Je woont of werkt bij voorkeur in Mechelen.
 • Je laat je niet beïnvloeden door politiek of drukkingsgroepen.

Kortom, als GECORO-lid weet je wat er leeft in de stad en kan je een onderbouwde bijdrage leveren door ervaring, interesses en beroep.

Ben jij die geschikte deskundige?

Bezorg dan je duidelijke motivering en cv vóór 6 juli 2021:

 • Per brief
  Stad Mechelen - College van burgemeester en schepenen
  T.a.v. het secretariaat GECORO
  Grote Markt 21
  2800 Mechelen
 • Of via mail aan gecoro@mechelen.be

Vermeld duidelijk ‘kandidatuur GECORO’ in je brief of mail.

Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 015 29 80 30 of via gecoro@mechelen.be.