Haal energie uit je factuur

In Mechelen loopt een grootschalig onderzoek naar de invloed van enkele motivatietechnieken op het energieverbruik. Bedoeling is om samen het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de stad te laten dalen.

Eind mei krijgt iedere Mechelaar een folder in de bus met informatie over het energieverbruik in de buurt en tips om je energieverbruik te doen dalen. Dit maakt deel uit van een onderzoek dat in totaal 2 jaar zal lopen. In het komende jaar krijg je 4 folders met tips per seizoen.

Het onderzoek

Aan de hand van de verbruiksgegevens van netbeheerder Fluvius zal de Stad Mechelen samen met de Katholieke Universiteit Leuven analyseren of de folders er al dan niet voor zorgen dat het energieverbruik van de Mechelaars naar beneden gaat. Dit in vergelijking met andere Vlaamse steden.

Ook wordt nagegaan welke motivatietechniek het beste heeft gewerkt en of er een blijvend effect is. 

Het energieverbruik wordt per wijk geanalyseerd. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over jouw privacy en persoonlijk verbruik.

En daarna?

Het is de bedoeling om de motivatietechnieken die het best werken in de toekomst ook uit te rollen naar andere steden en gemeenten in heel Vlaanderen. Nudging (gedragssturing) via de energiefactuur vormt namelijk één van de actiepunten uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030.

Meer weten?

Op deze pagina vind je meer info over het project, maar ook nuttige tips om zelf energie te besparen, advies op maat en de mogelijkheid om jouw energieverbruik meer in detail te vergelijken met dat van andere Mechelaars.