dijleleeft-overzichtheader.png

Ik ben eigenaar

Als eigenaar van een perceel dat grenst aan de Dijle ben je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de renovatie van de kademuur. Gelukkig sta je er niet alleen voor: we bekijken samen met jou hoe je dit best aanpakt.

Als eigenaar van een perceel dat grenst aan de Dijle ben je verantwoordelijk om jouw deel van de kademuur te onderhouden en waar nodig te renoveren. De Vlaamse Waterweg nv, beheerder van de Dijle, is verantwoordelijk voor het onderhoud en de renovatie van de publieke kademuren. Zij zal op termijn alle publieke kademuren renoveren. Dat gebeurt stapsgewijs, de volledige renovatie zal meerdere jaren in beslag nemen en afhangen van de staat van de muren.

Wat met mijn kademuur?

Eind maart 2018 inspecteerde een studiebureau, dat werd aangesteld door De Vlaamse Waterweg nv, alle private kademuren, van de Zandpoortvest tot en met de Winketkaai.

Begin mei 2018 kregen alle eigenaars van een kademuur een gedetailleerd rapport van hun deel van de kademuur. Dit rapport bevat een beschrijving van de staat van de kademuur, foto’s, risico's die verbonden zijn aan de staat van de kademuur en aanbevelingen specifiek voor hun deel van de kademuur. Lees meer over de resultaten

Ondersteuningspakket

Samen met de eigenaars bekijken we hoe eigenaars ondersteund willen worden en hoe Stad Mechelen daarin tegemoet kan komen. Welke ondersteuning en hoe dat concreet georganiseerd kan worden, zal afhangen van de nodige ingrepen. Samen werken we een ondersteuningspakket uit.

Alle eigenaars mogen hieraan deelnemen. Het ondersteuningspakket zal in de loop van 2019 worden voorgesteld aan alle eigenaars.

Lees meer over het ondersteuningspakket