mk_webbanners_280x90_archief.jpg

Kyotoprotocol

De gemeenteraad besliste op 26 april 2007 om het lokaal Kyotoprotocol te ondertekenen.

Hiermee engageert de stad zich om tegen 2012 haar CO2-uitstoot met 7,5% te laten dalen. Het Lokaal Kyotoprotocol is een engagementverklaring waarin gemeenten zich ertoe verbinden om een klimaatbeleid op te zetten en zelf ook lokaal de Kyotodoelstelling te halen. Het Lokaal Kyotoprotocol houdt drie engagementen in:

  1. intern: de nodige stappen ondernemen om de eigen CO2-uitstoot (energieverbruik van alle gebouwen, de straatverlichting en het volledige wagenpark) conform de Kyotodoelstelling met minstens 7,5% te verminderen tegen 2012 ten opzichte van het verbruik in 2006
  2. extern: de inwoners en bedrijven aansporen en helpen om hetzelfde te doen en daarbij samen te werken met (milieu)verenigingen, netbeheerders, scholen...
  3. rapporteren over de evolutie van het eigen energieverbruik (jaarlijks rapporteren over het energieverbruik van het gebouwenpatrimonium, het eigen wagenpark en de openbare verlichting op gemeentewegen aan de andere gemeenten die het Lokaal Kyotoprotocol ondertekenden)

Hoewel het Lokaal Kyotoprotocol geen verplichtingen oplegt, wil de stad haar verantwoordelijkheid opnemen om de Kyotodoelstelling te halen. De afgelopen jaren ondernam de stad al verschillende energiebesparende maatregelen in de stadsgebouwen en het voertuigenpark. De stad neemt ook jaarlijks deel aan verschillende energiebesparingscampagnes (Ik kyoto, Met belgerinkel naar de winkel, Klimaatwijken, ecodriving...). Bovendien kiest de stad voor 100% groene stroom voor haar eigen werking en de stedelijke gebouwen.