vooruitzicht_-c-waterwegen-en-zeekanaal-2-medium-.jpg

Openleggen Dijle aan Zandpoortvest

De Dijle aan de Mechelse Zandpoortvest zal in 2018 terug bovengronds stromen. De oevers worden ingericht voor ongedwongen beleving en gebruik.

Aan zuidelijke zijde van de Dijle komt een flauwe bloemrijke oever, aan noordelijke zijde een plein dat aansluit op het toegangsplein van de nabijgelegen hogeschool Thomas More. Vanaf het plein aan de hogeschool zullen grote natuurstenen traptreden en een zachte helling naar een aangename ruimte aan het water leiden. Zittreden bieden aangename rustpunten langs de Dijle. Aan een nieuwe aanlegsteiger tussen het riet kunnen kleine vaartuigen aanmeren. Nieuw aangeplante statige bomen versterken het groene karakter van het plein.

Het voorontwerp voor de werken werd al in 2013 opgemaakt door studieteam SBE – OMGEVING – ARA. De totale kostprijs wordt geraamd op 1,8 miljoen euro (incl. btw). De Vlaamse Waterweg nv en Stad Mechelen dragen elk de helft van de kosten. Voor een deel van deze investering ontvangen De Vlaamse Waterweg nv en Stad Mechelen subsidies van Europa. De uitvoerende aannemer is de firma Ghent Dredging.

Het einde van de werken is voorzien voor 13 juli 2018.

Een simulatie van de nieuwe site aan Thomas More

Een simulatie van de nieuwe site aan Thomas More

Een simulatie van de nieuwe site aan Thomas More

Europees interreg project Water Resilient cities