Openleggen Vliet Melaan tussen Zakstraat en Muntstraat

De vliet tussen de Zakstraat en de Muntstraat is al de achtste vliet die opengelegd zal worden. Het is een extra buffer voor regenwater én het verhoogt de levenskwaliteit en beleving in de binnenstad. Twee vliegen in één klap dus!

De oude vliet Melaan, tussen de Zakstraat en Muntstraat, is al de achtste vliet die opengelegd zal worden. Ze zal meerdere functie hebben: de verbinding tussen de vliet in de Rik Wouterstuin en de vliet in de Muntstraat realiseren (slechts een klein deeltje wordt nog niet mee opengelegd); een extra buffer voor regenwater; stadswoningen verbinden met aparte regenwaterbuffers; een zachte blauw-groene voetgangersverbinding creëren, tussen de Zakstraat en Muntstraat; de levenskwaliteit in de binnenstad verbeteren en verkoeling bieden tijdens hitte in de binnenstad.

Een detailplan van de vliet tussen de Zakstraat en Muntstraat

De locatie van de oude vliet Melaan, tussen de Zakstraat en Muntstraat.

De vlieten vroeger

Beneden- en bovenstad

Stad Mechelen is gegroeid als belangrijk handelscentrum door haar ligging langs het water, met de Dijle als belangrijke levensader. De historische binnenstad wordt door de Dijle in twee delen gesplitst: de benedenstad en de bovenstad. De benedenstad, gelegen op de rechteroever (ten noorden), groeide op de aanslibbing van de rivier en werd tot begin van de 20ste eeuw gekenmerkt door de vele vlieten. Op de linkeroever (ten zuiden) lag de bovenstad, wat de oudste stadskern was.

19de eeuw: alle vlieten overwelfd

De industrialisering en een sterke bevolkingstoename in de 19de eeuw, zetten een grote druk op de open vlieten. Zij werden gebruikt als afwateringskanalen en riolen, wat ziektes en epidemieën veroorzaakte. Tussen 1883 en 1907 werden daarom alle vlieten, op één na, overwelfd.

Afleidingskanaal

In het straatbeeld herinnerde tot voor kort enkel sporen aan hun aanwezigheid: ramen die nergens op uitkijken; verborgen open plekjes; straatnamen; constructies opgetrokken met lichte materialen zodat de drassige bodem van een vliet hen kan dragen. Op de Dijle werden sluizen geplaatst en de wateroverlast werd opgevangen via een afleidingskanaal, zodat de binnenstad gevrijwaard werd van overstromingen.

Vandaag: vlieten worden terug opgengelegd

De laatste tien jaar worden de Mechelse vlieten geleidelijk aan terug opengelegd. Kan dit niet, dan verwijzen kleinere waterelementen of patronen op de straatstenen naar het bestaan van de vlieten. Water wordt opnieuw een meerwaarde in het straatbeeld en draagt bij tot de kwaliteit van het stadsleven.

Lees meer over de vlieten in Mechelen

Een kaart met de eerste omwalling en waterlopen in de stad

Een kaart van Mechelen met de eerste omwalling en alle waterlopen in de stad. 

Europees interreg project Water Resilient cities