Renteloos renovatiekrediet

 

Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie aankoopt én die binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor een renteloze lening* tot 60.000 euro.

Wie komt in aanmerking?

  • Je koopt een woning aan vanaf 2021 en maakt hiervoor gebruik van een hypothecaire lening.
  • De aangekochte woning heeft een slechte energieprestatie. Voor een ééngezinswoning betekent dit een EPC-label E of F, voor een appartement is dit een EPC-label D of E.
  • Je hebt ambitie om de woning binnen de 5 jaar na aankoop energiezuinig(er) te maken. Dit kan via een grondige renovatie, of via sloop en heropbouw.
  • Er is geen inkomensbegrenzing. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt of het gaat om een eerste en enige woning, of om een bijkomende woning.

Verwerf je een woning via erfenis of schenking? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een Energielening+ bij Energiepunt Mechelen.

Ben je al eigenaar van een woning, en wil je deze energiezuiniger maken? We verwachten een gelijkaardig systeem voor bestaande eigenaars vanaf 2022. Nu kan je al wel gebruik maken van een Vlaamse of Mechelse Energielening tot 15.000 euro.

Belangrijkste kenmerken

  • Hypothecair krediet
  • Maximumbedrag: 60.000 euro.

Het bedrag hangt af van het EPC-label dat je na de renovatie behaalt. Wie zich engageert om een ééngezinswoning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro.

  • Renteloos
  • Terugbetalingsperiode van maximaal 20 jaar
  • Resultaatsverplichting: indien na 5 jaar het vooropgestelde EPC-label niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten.
  • Combineerbaar met een Vlaamse of Mechelse Energielening.

Hoe werkt het?

Wie voor een aankoop vanaf 2021 een hypothecair krediet aanvraagt, zal bij de kredietgever (zoals je bank) naast het woonkrediet ook een renovatiekrediet kunnen afsluiten. Voor dat renovatiekrediet krijg je van de Vlaamse Overheid een rentesubsidie. Doorheen het jaar betaal je voor het renovatiekrediet dezelfde rente als voor je hypothecair krediet voor de aankoop van de woning. Eén keer per jaar krijg je de volledig betaalde rente terug van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Hierdoor is het renovatiekrediet feitelijk renteloos. Het renteloos renovatiekrediet is dus enkel mogelijk in combinatie met een hypothecair hoofdkrediet.

Aan het renovatiekrediet hangt een resultaatsverbintenis vast: na 5 jaar moet het nieuw behaalde EPC-label aangetoond worden. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zal vijf jaar na de datum van de authentieke akte betreffende de aankoop van de woning of het appartement nagaan of er een nieuw energieprestatiecertificaat bestaat dat bewijst dat het beoogde energielabel is bereikt. Het is dus van belang dat de kredietnemer (op eigen kosten) reeds voorafgaand aan het bereiken van de einddatum van de vijfjarige periode de nodige stappen zet om een geactualiseerd energieprestatiecertificaat te bekomen. Een EPC- bouw (EPB-aangifte) volstaat ook als bewijsstuk van het behalen van het vooropgestelde label.

De volledige voorwaarden kan je terugvinden in het energiebesluit (titel VII, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 15). 

Waar kan ik een renteloos renovatiekrediet aanvragen?

Een renteloos renovatiekrediet kan je aanvragen bij een reguliere bank. Je vraagt dit renovatiekrediet gelijktijdig aan met je hypothecair hoofdkrediet voor de aankoop van de woning.


* Opgelet, geld lenen kost ook geld.