stookolietank_reiniging-put-1.jpg

Samensanering stookolietanks

Verlies je ongebruikte stookolietank niet uit het oog!

 

Een stookolietank die onbeheerd achterblijft, kan beginnen lekken met een ernstige bodemverontreiniging tot gevolg. Elke ondergrondse tank die definitief buiten gebruik wordt gesteld moet eerst geledigd, gereinigd en verwijderd of opgevuld worden. Deze saneringskost kan hoog oplopen.

Daarom organiseerde Stad Mechelen eind 2013 in samenwerking met Energiepunt Mechelen en Igemo een samensanering van stookolietanks om betere prijsvoorwaarden te bedingen. Ook de sanering van bovengrondse stookketels werd hierbij meegenomen.

Op donderdag 30 januari 2014 stelde de verkozen firma Smet Jet zichzelf en het aanbod van de samensanering voor.

De gegeven presentaties, inclusief de prijzen kan je hieronder terugvinden.