bou_rv_istock_20110628_000005370498large.jpg

Studie kademuren

Hoe wordt de studie van de kademuren uitgevoerd? Zal ik hiervan hinder ondervinden? Krijg ik nadien de resultaten?

Van 26 tot 20 maart 2018 zal een studiebureau, dat werd aangesteld door De Vlaamse Waterweg nv, alle kademuren inspecteren, van de Zandpoortvest tot en met de Winketkaai.

Het waterpeil van de Dijle wordt verlaagd met ongeveer een halve meter. Vanop een bootje kunnen de onderzoekers de inspectie uitvoeren. Dit gebeurt door visuele waarnemingen en door foto’s te nemen. Met klein handapparatuur onderzoeken ze de kwaliteit van het metselwerk, hoeveel vorstschade er is… Er worden geen stabiliteitsberekeningen uitgevoerd.

Deze inspectie brengt geen geluidshinder of andere hinder met zich mee. Tijdens de inspectie blijft de Dijle en het Dijlepad bereikbaar. Dit onderzoek wordt eenmalig uitgevoerd en is mogelijk dankzij gezamenlijke investeringen van Stad Mechelen, De Vlaamse Waterweg nv en Europa.

Resultaten

De resultaten van de studie zullen voor de zomer van 2018 bekend zijn. Elke eigenaar krijgt een rapport over de staat van zijn deel van de kademuur. Dit rapport bevat een beschrijving van de staat van de kademuur, foto’s, risico's verbonden aan de staat van de kademuur en aanbevelingen voor onderhoud en renovatie.

Samen met de eigenaars bekijken we nadien hoe de ondersteuning voor onderhoud en renovatie het beste kan verlopen. De verwachtingen van eigenaars en mogelijkheden van Stad Mechelen worden zo op elkaar afgestemd.

 

Ben je eigenaar van een perceel dat grenst aan de kadmuur van de Dijle in de binnenstad? Lees dan de specifieke informatie voor eigenaars.

 

 

 

Europees interreg project Water Resilient cities