Eind maart 2018 werden alle private kademuren van de Dijle in de Mechelse binnenstad geïnspecteerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv. In totaal zijn daarbij 94 private percelen en ongeveer 400 eigenaars betrokken.

Van elk perceel werd een rapport opgesteld dat de betrokken eigenaars begin mei 2018 ontvingen. Tijdens een algemene adviesavond op 31 mei 2018 werden de algemene resultaten en adviezen toegelicht aan de betrokken eigenaars.

Wat bestudeerde het rapport?

Het rapport, bestaande uit vier pagina’s, bevatte volgende onderdelen: overzichtsfoto en detailfoto’s kademuur, functionele vaststellingen, detailbeoordeling aan de hand van vastgelegde aandachtspunten, eventueel enkele bijzondere vaststellingen, risicobeoordeling van de situatie met globaal oordeel en kort advies voor herstel.

Volgende punten werden in detail bestudeerd. Vooral de zone rond de waterlijn werd geïnspecteerd aangezien dit de zone is waar de meeste schade voorkomt:

  • Plantengroei: sommige en overvloedige plantengroei kan schade veroorzaken aan de kademuur.
  • Materiaal en voegen: de staat van het materiaal en de voegen waaruit de kademuur is opgebouwd.
  • Staat van aanwezige scheuren
  • Vervormingen

Resultaten

Resultaten inspectie private kademuren

De schade verloopt doorgaans volgens hetzelfde patroon. In een eerste fase worden de voegen aangetast als gevolg van weersomstandigheden (combinatie van neerslag en vorst) of bacteriën, schimmel- en plantengroei. Eens de voegen sterk verweerd zijn en loskomen, kunnen bakstenen makkelijk loskomen uit het metselwerk. Dit proces zet zich verder tot er grote gaten ontstaan. In een laatste (extremere) fase kunnen gaten zelfs zo diep en groot worden dat de structuur van de kademuur in het gedrang komt.

Afhankelijk van hun rapport zullen eigenaars kleine of grote werken moeten uitvoeren. In vele gevallen zal de muur eerst schoongemaakt moeten worden en verdwenen stenen en voegen opgevuld moeten worden. Bij grote gaten in de kademuur zijn bijkomende stabiliteitsstudies en grote herstellingswerken nodig.

Publieke kademuren

Een belangrijke partner binnen dit project is De Vlaamse Waterweg nv, die ongeveer de helft van de kademuren van de Dijle in de binnenstad beheert. Dat zijn o.a. de kademuren aan de Vismarkt, Haverwerf, jachthaven en Winketkaai. Die werden eerder al geïnspecteerd. De Vlaamse Waterweg nv werkt momenteel aan een plan van aanpak om de nodige herstellingen uit te voeren.

Ben je eigenaar van een perceel dat grenst aan de kadmuur van de Dijle in de binnenstad? Lees dan de specifieke informatie voor eigenaars.