mk_webbanners_1200px-06.png

Vlaamse Energielening: Hoe aanvragen?

Je kan een Vlaamse Energielening aanvragen:

  1. Via het digitale aanvraagformulier
  2. Tijdens de loketdienst op donderdagnamiddag van 15 tot 18u in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen.
  3. Een afspraak maken of op 0800 20 800

Documenten

Uiterste indiendata kredietcommissie

Kredietcommissie

Uiterste indiendatum

Donderdag 4 oktober 2018

Donderdag 20 september 2018

Donderdag 11 oktober 2018

Maandag 1 oktober 2018

Donderdag 8 november 2018

Maandag 22 oktober 2018

Dinsdag 4 december 2018

 Woensdag 31 oktober 2018

De kredietcommissie van Energiepunt Mechelen komt minstens eenmaal per maand samen, op de hierboven vermelde data. Afhankelijk van het aantal ingediende dossiers kan er een bijkomende kredietcommissie georganiseerd worden.

De kredietcommissie van 4 oktober 2018 is voorbehouden voor kredietaanvragen in kader van de groepsaankoop zonnepanelen van provincie Antwerpen.

Enkel aanvragen die ten laatste op 31/10/2018 ontvangen worden, worden met zekerheid behandeld.