mk_webbanners_1200px-06.png

Vlaamse Energielening: Voor wie?

Wie komt in 2020 in aanmerking voor een renteloze Vlaamse energielening met een JKP van 0%?

  1. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  2. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste
  3. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  4. personen die het Sociaal Huis begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  5. personen die behoren tot de beschermde afnemers van de netbeheerder
  6. gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.550 euro verhoogd met € 1.650 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

De voorwaarden voor deze renteloze lening werden sterk uitgebreid. Hierdoor komen o.a. jonge starters, gepensioneerden of eenoudergezinnen vaker in aanmerking voor de Vlaamse Energielening aan 0%. Dus ga zeker even na of je in aanmerking komt.

Kom je in aanmerking voor een renteloze lening? Dan wordt er een gratis energiescan voorzien, om na te gaan welke energiebesparende maatregel het meest aangewezen is.

__________________________

1De Vlaamse Energielening kent een rentevoet van maximaal 0% (0% jaarlijks kostenpercentage (JKP)) en een maximum looptijd van 10 jaar