mk_webbanners_1200px-06.png

Vlaamse Energielening: Voor wie?

Wie komt in aanmerking voor een renteloze lening met een JKP van 0%?

  1. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);

  2. personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen ≤18 363,39 euro, verhoogd met 3399,56 euro per persoon ten laste;

  3. personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen ≤ 30 460 euro (inkomen van 3 jaar terug).;

  4. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;

  5. personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen

  6. personen die behoren tot de beschermde afnemers van de netbeheerder

Ben je alleenstaand, gepensioneerd of heb je een laag inkomen, ga dan zeker even na of je tot de doelgroep behoort.

Kom je in aanmerking voor een renteloze lening? Dan wordt er een gratis energiescan voorzien, om na te gaan welke energiebesparende maatregel het meest aangewezen is.

Opgelet: goedkope energielening voor alle Mechelaars is afgelopen. 

Met de Vlaamse Energielening konden alle Mechelaars een maximumbedrag van 15 000 euro lenen voor een maximumlooptijd van 8 jaar. aan een rente van 2 procent JKP.  Wie nog een energielening wou verkrijgen, moest de aanvraag ten allerlaatste op 31 oktober 2018 (volledig!) ingediend hebben. Op die manier kunnen deze dossiers nog verwerkt worden voor de start van het nieuwe jaar.

Belangrijk om weten: Wie toch nog een dossier indient na 1 november 2018 en niet tot bovenstaande doelgroep behoort, is er niet zeker van dat zijn aanvraag nog verwerkt kan worden voor het einde van 2018.

Eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit bovenstaande doelgroep konden nog tot 31/10/2018 de renteloze lening aanvragen.

Voor de doelgroep bedraagt de rente 0 procent met een maximumlooptijd van 10 jaar. 

__________________________

1De Vlaamse Energielening kent een rentevoet van maximaal 2% (2% jaarlijks kostenpercentage (JKP)).