mk_webbanners_1200px-06.png

Vlaamse Energielening: Voor wie?

Wie komt in 2020 in aanmerking voor een renteloze Vlaamse energielening met een JKP van 0%?

 

  1. je gezin heeft een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.550 euro verhoogd met € 1.650 per persoon ten laste. Er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug. Voor een aanvraag in 2020 kijken we dus naar het inkomen van 2017, en hebben we het aanslagbiljet van 2018 nodig. 
  2. je bent beschermde afnemer van de netbeheerder ('sociaal tarief').
  3. je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Let op,  alle gezinsleden dienen recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming op moment van aanvraag.
  4. je gezin heeft recht op een verwarmingstoelage van het verwarmingsfonds en heeft een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste.
  5. je zit in schuldbemiddeling en kan je verwarmingsfactuur niet betalen.
  6. je wordt begeleid door het Sociaal Huis omdat je de facturen voor gas en elektriciteit niet kan betalen.

 

De voorwaarden voor deze renteloze lening werden sterk uitgebreid. Hierdoor komen o.a. jonge starters, gepensioneerden of eenoudergezinnen vaker in aanmerking voor de Vlaamse Energielening aan 0%. Dus ga zeker even na of je in aanmerking komt.

Kom je in aanmerking voor een renteloze lening? Dan wordt er een gratis energiescan voorzien, om na te gaan welke energiebesparende maatregel het meest aangewezen is.


De Vlaamse Energielening kent een rentevoet van maximaal 0% (0% jaarlijks kostenpercentage (JKP)) en een maximum looptijd van 10 jaar