mk_webbanners_1200px-06.png

Wat is de Vlaamse Energielening?

Met een Vlaamse Energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning, zoals isolatie, zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing, energiezuinige ventilatiesystemen, zuinige verwarmingsinstallaties,... Je kan maximum 15 000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 10 jaar.  De intrest bedraagt 0% JKP1 en de lening is dus renteloos. Deze lening is enkel beschikbaar voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen.  

Ligt de woning waarvoor je de lening wenst aan te vragen in Mechelen, dan kan je terecht bij Energiepunt Mechelen om deze aan te vragen. Is de woning ergens anders gelegen, dan vind je hier terug waar je hiervoor terecht kan.

Wie komt in aanmerking voor een renteloze lening met een JKP van 0%?

  1. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);

  2. personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen ≤18 363,39 euro, verhoogd met 3399,56 euro per persoon ten laste;

  3. personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen ≤ 30 460 euro (inkomen van 3 jaar terug).;

  4. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;

  5. personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen

  6. personen die behoren tot de beschermde afnemers van de netbeheerder


Opgelet: aanvraagtermijn goedkope energielening is afgelopen! 

Met de Vlaamse Energielening konden alle Mechelaars de afgelopen jaren een maximumbedrag van 15 000 euro lenen voor een maximumlooptijd van 8 jaar aan een rente van 2 procent JKP.  Wie nog een energielening wou verkrijgen, moest de aanvraag ten allerlaatste op 31 oktober 2018 (volledig!) ingediend hebben. Op die manier kunnen deze dossiers nog verwerkt worden voor de start van het nieuwe jaar.

Belangrijk om weten: Wie toch nog een dossier indient na 1 november 2018 en niet tot bovenstaande doelgroep behoort, is er niet zeker van dat deze aanvraag nog verwerkt kan worden voor het einde van 2018.  

Eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit bovenstaande doelgroep, konden nog tot 31/10/2018 de renteloze lening aanvragen.

 ___________________________

De Vlaamse Energielening kent een rentevoet van maximaal 2% (2% jaarlijks kostenpercentage (JKP)). 

Opgelet geld lenen kost ook geld!