mk_webbanners_1200px-06.png

Wat is de Vlaamse Energielening?

Met een Vlaamse Energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.1

Ligt de woning waarvoor je de lening wenst aan te vragen in Mechelen, dan kan je terecht bij Energiepunt Mechelen om deze aan te vragen. Is de woning ergens anders gelegen, dan vind je hier terug waar je terecht kan.

In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. Het gaat om volgende doelgroepen:

Wie komt in aanmerking voor een renteloze lening met een JKP van 0%?

  1. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  2. personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 17.303,80 euro, verhoogd met 3.203,40 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is;
  3. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  4. personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
  5. eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

 

Opgelet geld lenen kost ook geld – jaarlijks kostenpercentage van 2%