mk_webbanners_1200px-06.png

Wat is de Vlaamse Energielening?

Met een Vlaamse Energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan maximum 15.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 8 jaar (10 jaar indien je aan bepaalde financiële voorwaarden voldoet). De intrest bedraagt 0%, 1% of 2%.1

Ligt de woning waarvoor je de lening wenst aan te vragen in Mechelen, dan kan je terecht bij Energiepunt Mechelen om deze aan te vragen. Is de woning ergens anders gelegen, dan vind je hier terug waar je terecht kan.

In principe bedraagt de intrest voor woningen in Mechelen 1%1. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. Het gaat om volgende doelgroepen:

Wie komt in aanmerking voor een renteloze lening met een JKP van 0%?

  1. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  2. personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen ≤18.363,39 euro, verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste;
  3. personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen ≤ 30.460 euro (inkomen van 3 jaar terug).;
  4. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  5. personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
  6. personen die behoren tot de beschermde afnemers van de netbeheerder


Eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit bovenstaande doelgroep kunnen nog tot 31/10/2018 de renteloze lening aanvragen.

Opgelet! Vanaf 1 januari 2019 kan je de lening enkel nog aanvragen wanneer je behoort tot bovenstaande doelgroep.


 

De Vlaamse Energielening kent een rentevoet van maximaal 2% (2% jaarlijks kostenpercentage (JKP)), maar voor ieder leningsdossier dat afgesloten wordt tussen 1 januari 2018 en 31 oktober 2018 neemt stad Mechelen de rentelast van 1% over. Hierdoor wordt de Vlaamse Energielening voor woningen gelegen in Mechelen van 1 januari 2018 tot 31 oktober 2018 aangeboden aan 1% (1% JKP).

Opgelet geld lenen kost ook geld!