mk_webbanners_1200px-06.png

Wat is de Vlaamse Energielening?

Als je als inwoner van Mechelen aan sommige financiële voorwaarden voldoet kan je bij Energiepunt Mechelen terecht voor het aanvragen van een renteloze energielening.

Met een Vlaamse Energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning, zoals isolatie, zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing, energiezuinige ventilatiesystemen, zuinige verwarmingsinstallaties,... Je kan maximum 15 000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 10 jaar.  De intrest bedraagt 0% JKP1 en de lening is dus renteloos.

De voorwaarden voor deze renteloze lening werden sterk uitgebreid. Hierdoor komen o.a. jonge starters, gepensioneerden of eenoudergezinnen vaker in aanmerking voor de Vlaamse Energielening aan 0%. 

Voldoe je aan 1 van de onderstaande voorwaarden? Dan kom je in aanmerking voor de Vlaamse Energielening.

Ligt de woning waarvoor je de lening wenst aan te vragen in Mechelen, dan kan je terecht bij Energiepunt Mechelen om deze aan te vragen. Twijfel je of je in aanmerking komt voor deze renteloze lening? Neem dan zeker contact op en dan kijken wij dit graag samen met jou na.

Is de woning ergens anders gelegen, dan vind je hier terug waar je hiervoor terecht kan.

Wie komt in aanmerking voor een renteloze lening met een JKP van 0%2?

  1. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  2. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste;
  3. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  4. personen die het Sociaal Huis begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  5. personen die behoren tot de beschermde afnemers van de netbeheerder
  6. gezinnen met een gezamelijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.550,00 verhoogd met € 1.650,00 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

 ___________________________

De Vlaamse Energielening kent een rentevoet van maximaal 0% (0% jaarlijks kostenpercentage (JKP)). 

Opgelet geld lenen kost ook geld!