zonneklaar_webformulier_1345x285.png

Zonneklaar

 

Is jouw dak zonneklaar?

De inspanningen op het vlak van zonne-energie worden gebundeld binnen het project ‘Zonneklaar’, waarvoor de stad een provinciale klimaatsubsidie van 75 000 euro ontving.

De hoofddoelstelling van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op openbare en private gebouwen

 

Grote daken, kleine daken 

Een aantal gebouwen binnen het stadspatrimonium heeft nu al zonnepanelen, via dit project hoopt de stad dat aantal nog gevoelig op te trekken. Er wordt gewerkt met een “Energy Supply contract”. Dit betekent dat de stad Mechelen een lijst van haar daken geschikt voor PV panelen aanbiedt aan de markt. ‘Energy Service Companies’ (ESCO) formuleren dan een aanbod om PV panelen op het dak te leggen in ruil voor een maandelijkse vergoeding die de maandelijkse elektriciteitskost niet overstijgt. 

De stad Mechelen, het Sociaal Huis, het Autonoom Gemeente Bedrijf SAM en Woonpunt Mechelen hebben zelf al een lijst gemaakt van hun daken om in te brengen in het project. Maar ook eigenaars van private daken kregen de kans om zich te melden als ze interesse hebben om deel te nemen aan het project. Het contract is ondertussen gegund aan de firma Perpetum. Een informatiemoment voor ondernemers is ook voorzien. 

Vlaamse Zonnekaart

Twijfel je nog? Laat je dan inspireren door de Vlaamse Zonnekaart en geniet binnenkort van je eigen groene elektriciteit!

Vlaamse energielening

Investeren in een zonnepanelensysteem rendeert, maar het is en blijft natuurlijk een stevige investering. Gelukkig kan je hiervoor rekenen op de Vlaamse Energielening* via Energiepunt Mechelen

Opgelet: om een Vlaamse Energielening voor zonnepanelen te kunnen aanvragen moet je woning voldoen aan een aantal minimumeisen op vlak van isolatie en verwarming. Is dit nog niet het geval, dan kan je voor deze investeringen natuurlijk ook beroep doen op de Vlaamse Energielening.

Hoe vraag je de Vlaamse Energielening aan ?

Voor het aanvragen van een Vlaamse Energielening of voor meer informatie kan je terecht bij Energiepunt Mechelen:

E energiepunt@mechelen.be
T 015 29 78 92
W www.mechelen.be/energiepunt

*Opgelet, geld lenen kost ook geld.

Met de steun van de provincie Antwerpen