Paraat voor het klimaat: Winnaars 2015-2019

Winnaars 2019

GO! Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg

GO! Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg plaatste nieuwe ramen en dubbele beglazing. Ze vergingen ook de bestaande verlichting door LED verlichting. De school zette hoog in op educatieve activiteiten in het kader van de klimaatproblematiek. Leerlingen, leerkrachten en ouders werden goed betrokken bij klimaatvriendelijke ingrepen in de school. De investering bedroeg € 119 047. Een bedrag van maar liefst € 14 600 werd opgehaald door crowdfunding.

GO! Busleyden Atheneum Campus Botaniek

GO! Busleyden Atheneum Campus Botaniek verving een 40-jarige stookinstallatie door een nieuw exemplaar. Ze hoopten hiermee 25% te besparen op de aardgasfactuur. De leerlingen werden betrokken bij deze vervanging door CO2 metingen uit te voeren in de klaslokalen en de turnzaal. De investering bedroeg € 119 066. Met crowdfunding werden investeerders gevonden die mee investeerden in de verwarming voor een bedrag van € 2600.


Winnaars 2018

GO! Busleyden Atheneum Campus Stassaert

GO! Busleyden Atheneum Campus Stassart wou 25% besparen op elektriciteit en 15% op aardgas. Ze vervingen oude lampen en ramen met enkele beglazing. De totale investering bedroeg €170.650. Crowdfunding bracht € 2 800 in het laatje.

De jury loofde de school ook omdat er doorheen het schooljaar verschillende initiatieven zijn om leerlingen bewust te leren omgaan met het milieu. Zo was er bijvoorbeeld een MOS-energiekoffer en een CO2-calculator die ingezet werd tijdens de lessen PAV en de praktijklessen van Restaurant-Keuken, Haartooi en ICT. Ook ouders werden zo veel mogelijk geïnformeerd via allerlei kanalen.

GO! Busleyden Atheneum Campus Botaniek

GO! Busleyden Atheneum Campus Botaniek wou 40% besparen op elektriciteit. Ze vervingen oude lampen door energiezuinige verlichting. Een totale investering van €120.650. 21 investeerders financierden samen € 2 900.

De jury waardeerde de school ook omdat een aantal activiteiten rond klimaat al ingeburgerd zijn bij de leerlingen, zoals dikke truiendag, strapdag… De leerlingen werden ook betrokken bij CO2-metingen in de klas en de turnzaal en gingen met de resultaten aan de slag. Ook ouders werden zo veel mogelijk betrokken via diverse kanalen en de ouderraad.


Winnaars 2017

De Spreeuwen

GO! BS De Spreeuwen wou 3 % besparen op elektriciteit en 20 % op het verbruik van aardgas. Ze wilden dit doen door het vernieuwen van de verlichting, het vervangen van ramen en het installeren van thermostatische kranen voor de centrale verwarming.

Er is een uitgebouwde MOS-werking (Milieuzorg op school) via een verkozen groep leerlingen (= MOS-kids). Via deze werking werden leerlingen betrokken bij het thema energiebesparing. De school heeft via crowdfunding € 5 300 opgehaald.

CVO Crescendo

CVO Crescendo mikte op een reductie van 35 % voor aardgas en 5 % voor elektriciteit. Om dit te bereiken vernieuwde de school de stookplaats en isoleerde ze de buizen, zoldervloeren en dakvensters.

Aangezien het hier om volwassenonderwijs gaat, is de werking anders dan in een basis- of secundaire school. Toch werd het thema hier ook in de opleidingen opgenomen met thematische opdrachten binnen de opleidingen HBO5 Elektromechanica en Meertalig secretariaat en in de lerarenopleiding (SLO). Het totale bedrag via crowdfunding werd hier op € 7500 geschat.


Winnaars 2016

GO! Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg

Deze school wou 22 % besparen op elektriciteit en 36 % op het verbruik van aardgas. Ze willden dit doen door het vernieuwen van de verlichting, het vervangen van ramen en het installeren van thermostatische kranen voor de centrale verwarming.

De leerlingen worden bij het project betrokken via o.a. projectdagen en projectwerk, maar de klimaatproblematiek op zich is ook goed geïntegreerd in de werking van de school. Voor de ouders worden er onder andere infoavonden gepland. Voor de crowdfunding heeft de school een ambitieus plan opgesteld. De energiebesparing na uitvoering van het project moet de school jaarlijks ongeveer € 30 000 besparing opleveren. 117 investeerders financierden € 16 800 via crowdfunding.

Vrije Basisschool De Wondertuin

Deze school richtte zich op het reduceren van de gebruikte hoeveelheid aardgas. Ze mikten op een reductie van 35%, die een jaarlijkse besparing van 6000 euro zal opleveren. Om dit te bereiken zullen ramen vervangen worden, werd er zoldervloerisolatie aangebracht en werd er geïnvesteerd in ventilatie. In De Wondertuin werden de ouders zelf betrokken bij de projectweek en gaven ze ook de rest van het project mee vorm. Voor de leerlingen zit duurzaamheid in het DNA van de school: het zit verweven in de lessen en er worden veel activiteiten gepland die hiermee samenhangen. De crowdfundingactie bracht maar liefst € 13.400 op.

CDO Spoor 5

CDO Spoor 5 wou, als derde laureaat, 30% besparen op elektriciteit en 22% op aardgas. Daarvoor is de CV-installatie aangepast, werd de verlichting aangepakt, werd er extra geïsoleerd en werden zonnepanelen geplaatst. De ouders werden betrokken worden via de reguliere kanalen en een infosessie. De leerlingen werden onder andere betrokken via de integratie van de klimaatproblematiek binnen PAV (Project Algemene Vakken) en de technische vakken. CDO Spoor 5 mikte op een jaarlijkse besparing van € 10 000. Crowdfunding bracht € 2 600 op.


Winnaars 2015

Vrije Basisschool Don Bosco

Don Bosco paste milieuzorg op school al enkele jaren toe en vond dat het schoolgebouw een voorbeeld zou moeten zijn naar duurzaamheid en lage energiekost toe. Daarom werden de glasdals vervangen en het dak geïsoleerd. De maatregelen pasten in het masterplan van het gebouw. De leerlingen leerden bewust omgaan met energie, zelfs in de kleuterklas. De besparing die ze wensten te realiseren was 35%. Via crowdfunding werd € 4 100 bijeengebracht.

GO! Busleyden Atheneum Campus Caputsteen

GO! Busleyden Atheneum Campus Caputsteen wilde 20 % besparen op elektriciteit en 30 % op het verbruik van gas. Ze widen dit doen door het uitvoeren van een lichtstudie en het gebruik van leds en door ingrepen op het warm water en de CV-ketel en het gebruik van thermostatische kranen.

Vanuit het pedagogisch project vond de school het belangrijk om solidair te zijn. Ze wilden dat de leerlingen en personeelsleden zich samen met hun omgeving vandaag in Mechelen inzetten voor de toekomst van onze planeet. Dit project kadert in het wereldburgerschaptraject en de visie van de school op duurzaamheid, natuurbeleving, innovatieve technieken en bewust omgaan met energiegebruik, afvalpreventie, grondstofrecyclage en fairtrade.