is-jouw-gebouw-paraat-voor-het-klimaat_a5.jpg

Paraat voor het klimaat en voor circulaire economie

Wedstrijd Paraat voor het klimaat

Mechelen Klimaatneutraal streeft tegen 2030 naar een vermindering van de CO2 uitstoot met 40%. We dagen iedereen uit om zijn steentje bij te dragen aan deze missie, ook scholen en ondernemingen. Hiervoor subsidieert de Stad Mechelen voor de zevende maal op rij twee klimaatinvesteringen met 35 500 euro. 

Elke Mechelse school of ondernemer kan een subsidie aanvragen tot 35 500 euro voor investeringen in infrastructuur of materiaal, indien dit bijdraagt tot het Klimaatplan. Kies zelf tot welke van de vijf werven van het Klimaatplan je wil bijdragen:
  1. Gezonde lucht (luchtkwaliteit verbeteren)
  2. Koele stad (verminderen verhitting)
  3. Sterke natuur (verbeteren waterkwaliteit en verminderen impact droogte op landbouw en natuur)
  4. Droge voeten (verminderen overstromingen )
  5. Kringloopdenken (circulaire economie strategieën: hergebruik, delen, herstel en onderhoud, valoriseren van afval- of reststromen)

We vragen wel dat iedereen bij het project wordt betrokken (ouders, leerlingen, leerkrachten en directie, ofwel klanten en peers) en dat er crowdfunding wordt opgezet om extra draagvlak te creëren. Stakeholders krijgen zelfs de mogelijkheid om mee te investeren in de klimaatmaatregelen van de organisatie. De Stad werkt voor dit reglement samen met SocrowdKamp C en MOS.

Meld je gebouw aan voor 1 mei 2021

Vragen?

 
 
Op 1 december 2016 ontving Stad Mechelen voor dit subsidiereglement de Vlaamse klimaatprijs op de Vlaamse klimaattop te Gent.