is-jouw-gebouw-paraat-voor-het-klimaat_a5.jpg

Paraat voor het klimaat en voor circulaire economie

Mechelen Klimaatneutraal streeft naar een vermindering van de CO2 uitstoot met 40% tegen 2030. We dagen daarom iedereen uit om zijn steentje bij te dragen, ook scholen en ondernemingen.

Elke school of ondernemer kan jaarlijks een subsidie aanvragen tot 35.500 euro voor investeringen in infrastructuur of materiaal, indien dit bijdraagt tot het Klimaatplan. Kies zelf tot welke van de vijf werven van het Klimaatplan je wil bijdragen:

  1. Gezonde lucht (luchtkwaliteit verbeteren)
  2. Koele stad (verminderen verhitting)
  3. Sterke natuur (verbeteren waterkwaliteit en verminderen impact droogte op landbouw en natuur)
  4. Droge voeten (verminderen )
  5. Kringloopdenken (circulaire economie strategieën: hergebruik, delen, herstel en onderhoud, valoriseren van afval- of reststromen)

We vragen wel dat iedereen (ouders, leerlingen, leerkrachten en directie, ofwel klanten en peers) bij het project wordt betrokken, en dat er crowdfunding wordt opgezet om extra draagvlak te creëren.

De Stad werkt voor dit reglement samen met SocrowdKamp C en MOS