Paraat voor het klimaat en voor circulaire economie

Mechelen Klimaatneutraal streeft tegen 2030 naar een vermindering van de CO2 uitstoot met 40%. We dagen iedereen uit om zijn steentje bij te dragen aan deze missie, ook scholen en verenigingen. Hiervoor subsidieert de Stad Mechelen voor de achtste maal op rij twee klimaatinvesteringen met 35 500 euro.

Elke Mechelse school of vereniging kan een subsidie aanvragen tot 35 500 euro voor investeringen in infrastructuur of materiaal, indien dit bijdraagt tot het Klimaatplan. Kies zelf tot welke van de vijf werven van het Klimaatplan je wil bijdragen:

  1. Gezonde lucht (CO2 uitstoot verminderen en luchtkwaliteit verbeteren)
  2. Koele stad (verminderen verhitting)
  3. Sterke natuur (verbeteren waterkwaliteit en verminderen impact droogte op landbouw en natuur)
  4. Droge voeten (verminderen overstromingen )
  5. Kringloopdenken (circulaire economie strategieën: hergebruik, delen, herstel en onderhoud, valoriseren van afval- of reststromen)

We vragen wel dat iedereen bij het project wordt betrokken (ouders, leerlingen, leerkrachten en directie, ofwel klanten en peers).  De Stad werkt voor dit reglement samen met  Kamp C en MOS.

Meld je gebouw aan voor 1 mei 2022.

Vragen?

Herbekijk hier de digitale infosessie  en de presentatie of mail naar klimaatneutraal@mechelen.be. Opgelet: crowdfunding is ondertussen geschrapt als criterium

Op 1 december 2016 ontving Stad Mechelen voor dit subsidiereglement de Vlaamse klimaatprijs op de Vlaamse klimaattop in Gent.


Onder voorbehoud van goedkeuring nieuwste reglement op gemeenteraad 25 april 2022.