is-jouw-gebouw-paraat-voor-het-klimaat_a5.jpg

Paraat voor het klimaat

Mechelen Klimaatneutraal streeft naar een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegen 2020. We dagen daarom iedereen uit om zijn steentje bij te dragen. Ook de scholen. Daarom subsidieert de stad voor de tweede maal twee klimaatinvesteringen van scholen met 35.500 euro. We vragen wel dat iedereen (ouders, leerlingen, leerkrachten en directie) bij het project wordt betrokken.

Ouders krijgen zelfs de mogelijkheid om mee te investeren in de klimaatmaatregelen van de school.
 De Stad werkt voor dit reglement samen met SocrowdKamp C en MOS