Over Gumm cohousing

De verbouwingen zijn gestart in 2020 en momenteel nog volop bezig. Dit jaar worden de private units verbouwd en in de zomer 2022 zijn ook de Gummzaal en Gummtuin klaar. De gemeenschappelijke tuin wordt dan voor een stukje semi-publiek gemaakt: op afgesproken momenten is iedereen er welkom. Daarnaast plannen de bewoners ook samenwerkingen met de naburige scoutsgroep. Het voormalige kerkgebouw wordt een ruimte die de bewoners verhuren voor evenementen of ondernemers.

Al sinds de start van het project heeft de groep toekomstige bewoners ambitieuze klimaatambities voor hun nieuwe thuis: er komen zonnepanelen, duurzame verwarming, groendaken en groene gevels. Ook is er aandacht voor ontharding en wordt regenwater maximaal gerecupereerd. De investeringen hebben de bewoners ervoor over: “Voor een huis waar je je hele leven zal wonen, mag dat wel,” zegt toekomstige bewoner Leander. Ook Stad Mechelen en de Vlaamse Overheid ondersteunen dit project via subsidies.

Lees verder over Gumm cohousing: circulaire (ver)bouwen, een plek voor natuur en biodiversteit, zuinig met duurzame energie, het delen van ruimtes en materiaal