Een plek voor natuur en biodiversiteit

Gumm cohousing moet een plek worden waar natuur, biodiversiteit en gezonde lucht een centrale plaats hebben. Er wordt ingezet op ontharding om waterinfiltratie mogelijk te maken. “Hoe diverser de natuur is, hoe robuuster ze is tegen ernstige problemen zoals klimaatverandering. Biodiversiteit is dus een soort levensverzekering voor ecosystemen. Je zou kunnen stellen dat alle tuinen samen het grootste natuurgebied vormen van Vlaanderen. Hier valt dus een wereld te winnen.” legt bewoner en Natuurpunter Nils uit.
 

Op de site wordt maximaal ingezet op ontharding. De oude speelplaats op de Gumm site, die volledig verhard was, zal in de toekomst een plek zijn van blauw en groen. In totaal wordt zo’n 2500 m² vrij gemaakt om infiltratie van regenwater te faciliteren. Op die manier wordt het risico op wateroverlast beperkt. Bovendien zorgt ontharding in combinatie met beplanting ervoor dat het water in de grond wordt vastgehouden, wat droogte voorkomt. Naast inzetten op infiltratie van regenwater wordt een deel van het regenwater opgevangen om te hergebruiken voor de tuin, gemeenschappelijke toiletten en de wasruimte.

De tuin wordt een groene plek. Momenteel staan er al een aantal bomen, die de woongroep graag behoudt. Daarnaast planten ze een tiental nieuwe bomen en wordt de bestaande muur, die de site langs de servitudeweg afsluit, vervangen door een groene heg. Ook de gebouwen zelf worden groener met groendaken en groene gevels.

We kiezen vooral voor inheemse soorten, die gedijen beter en zijn een betere voedselbron voor vlinders en bijen.

 

We kiezen vooral voor inheemse soorten, die gedijen beter en zijn een betere voedselbron voor vlinders en bijen”, vertelt Nils. “Want hoe groter ons nectaraanbod, hoe meer bijen en vlinders onze tuin in de zomer zullen opvrolijken. De inheemse zomereik is immers de waardplant voor 423 soorten dieren, terwijl de uitheemse Amerikaanse eik er slechts 12 telt.”

Er is ook plaats voor twee wadi’s en een zwemvijver. Beide vangen water op waardoor ze een bufferende werking hebben tegen overstroming. Bovendien heeft het water een belangrijk afkoelend effect in hete zomers. Op de delen waar verharding nodig is – de fietsenstalling bijvoorbeeld – kiest de groep voor waterdoorlatende systemen zoals grasdallen.

Met de verscheidenheid aan planten en de aanwezigheid van water wil het Gumm project haar bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Mechelen. Tal van insecten en vogels maar ook kikkers en salamanders komen op het water af. De nieuwe groep bewoners wil ook extra inzetten op schuilplaatsen voor egels, vleermuizen of roofvogels. Zo werd in de winter van 2020 in samenwerking met Natuurpunt reeds een nestkast voor kerkuilen geplaatst. “Ik kijk uit naar de eerste bewoners”, sluit Nils af.

Lees verder over Gumm cohousingcirculaire (ver)bouwen, zuinig met duurzame energiehet delen van ruimtes en materiaal