Beperk de milieu-impact tijdens jouw bouwproject

Van energie-impact naar milieu-impact

Onder impuls van de Europese voorschriften – beter gekend als de EPB-voorschriften –  legden we de afgelopen decennia al een intensief traject af in de verbetering van de energieprestaties van onze gebouwen. Ons energieverbruik werd daardoor al drastisch teruggedrongen.  

Maar gebouwen met de beste energieprestaties vereisen meer materialen en hebben meer complexe technische installaties. Aan de klassieke constructie-elementen worden steeds meer isolatiematerialen, zonnepanelen, ventilatiesystemen, .. en andere noodzakelijke elementen toegevoegd die nodig zijn om onze energiezuinige woningen te laten functioneren. 

De milieu-impact gelinkt aan het energieverbruik tijdens de bewoning of het gebruik van een nieuw of energetisch gerenoveerd gebouw neemt drastisch af in vergelijking met oude, slecht geïsoleerde gebouwen. Vanuit die optiek zijn het de bouwmaterialen zelf die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de milieu-impact. 

De levenscyclusanalyse

De impact van bouwmaterialen op het leefmilieu en het klimaat wordt vaak onderschat. Studies wijzen nochtans uit dat bij recente gebouwen met een laag energiegebruik de milieu-impact van de de gebruikte bouwmaterialen soms zwaarder doorweegt dan de milieu-impact die gepaard gaat met energieverbruik.

Levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de totale milieubelasting van een product of materiaal te berekenen. Men houdt rekening met alle activiteiten gedurende de levensduur van een materiaal, van ontginning of terugwinning door middel van recyclage of hergebruik, tot afbraak of ontmanteling. Op die manier zie je waar verbetering mogelijk is in het productie -of verwerkingsproces.

TOTEM

Heb je bouw- of verbouwplannen en wens je meer inzicht te krijgen of een positieve reducerende invloed te hebben de totale milieu-impact van jouw woning? Overtuig jouw architect dan zich te verdiepen in de werking van TOTEM.

TOTEM is een gratis tool, ontwikkeld door de drie gewesten in samenwerkingen met universiteiten en studiebureaus. Het is een transparantie, eenvoudige, digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan. Via een TOTEM-modellering van jouw gebouw of gebouwonderdeel kan je wel verschillende opties afwegen en voor jouw gebouw de beste optie bepalen.