De klimaatverandering veroorzaakt een dubbel waterprobleem.
Enerzijds is er minder water beschikbaar als drinkwater en anderzijds is er meer wateroverlast doordat de regenval vaker geconcentreerd in stortbuien voorkomt.

Wat doet Stad Mechelen?

Hemelwaterplan

Om een antwoord te bieden op de dubbele wateruitdaging, werkt de stad aan een alomvattend hemelwaterplan en zijn we partner binnen het Europees project Water Resilient Cities. Ook het Sigmaplan Dijlemonding dat voor een groot deel op Mechels grondgebied uitgerold wordt, draagt bij aan de waterveiligheid.

Wadi

Een wadi zorgt voor infiltratie van hemelwater.
Wanneer het veel en lang regent, wordt het regenwater opgevangen in een wadi. Hier krijgt het rustig de kans om te infiltreren (door te sijpelen) naar de ondergrond om zo het grondwater terug aan te vullen. Aan een wadi is ook een ‘overloop’ naar de riolering voorzien, zodat het ‘bad niet overloopt’.
Door langere en drogere zomers én door meer en meer verharding, is de grondwatertafel zeer laag. Daarom is het belangrijk om de grondwatertafel maximaal aan te vullen in plaats van het regenwater af te voeren naar de riolering en de waterzuivering.
Je vindt wadi’s terug in onder meer Papenhof, Pennepoelpark, Karmelietentuin, Kalverenstraat, Caputsteenpark en Gandhi. Op sommige van die plaatsen is in de wadi ook een speeltuin geplaatst. Af en toe doe je dus best je laarzen aan wanneer je van de glijbaan schuift.

Wistje datje: de naam ‘wadi’ verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal.

Bronbemalingen

Maar bronbemalingen, dat is het oppompen van grondwater bij bouwwerven, zijn letterlijk en figuurlijk een ‘lek’ in deze doelstelling maar zijn vaak niet te vermijden. Infiltratie in de directe omgeving heeft dan de voorkeur, maar dit is niet eenvoudig in een stedelijk omgeving.

Dus om waterverlies via bronbemalingen tegen te gaan neemt Stad Mechelen volgende maatregelen:

Op korte termijn

Op korte termijn (bij droogtecode oranje) werken we vooral in overleg met de betrokken aannemers/architecten

 • Bestaande bronbemaling stopzetten waar het kan
 • Extra mogelijkheden voor infiltratie bekijken
 • Recupereren van bemalingswater voor buurtbewoners (bijvoorbeeld via cubitainers)
 • Bij grotere debieten wordt bekeken of gebruik in de landbouw / begieten van planten op het openbaar domein mogelijk is (via een grotere container als buffer of het rechstreeks vullen van een tankwagen)

Op langere termijn

 • Keuzes m.b.t. bronbemaling opnemen binnen de omgevingsvergunningen / bouwverordening / bestekken van de stad
 • Opslag en hergebruik van regen- en bemalingswater structureel inbouwen in de regenwaterleidingen van de stad (met slimme sturing

Tips om zelf de droogte aan te pakken:

Verbruik minder leidingwater

 • Investeer in een regenwaterput en gebruik regenwater voor o.a. toilet en wasmachine
 • Sluit kranen zo snel mogelijk en gebruik een bruismondstuk op de kranen (halveren van het debiet)
 • Kies voor waterzuinige vaatwassers en wasmachines
 • Vang spoelwater van het wassen van groenten of het eerste koude water in de douche op en gebruik het voor het toilet of om aan de planten te geven.

Meer tips 

Ga voor een watervriendelijke tuin

 • Vang regenwater op:
  • via regentonnen om de planten water te geven (de stad onderzoekt hoe we dit als samenaankoop kunnen aanbieden, hou deze webpagina in de gaten)
  • in een vijver of wadi om infiltratie mogelijk te maken
  • via een groendak, met mogelijkheid tot subsidie voor particulieren
 • Geef je planten 1x per week veel water in plaats van elke dag een beetje: zo wortelen ze dieper en zijn ze beter bestand tegen droogte!
 • Maak meer infiltratie mogelijk via het ontharden van je tuin of koer
 • Maak gerichte keuzes bij het aanplanten (planten die tegen droogte kunnen, dorstige planten in de schaduw, het gebruiken van bodembedekkers om de bodem te beschermen,…)
 • Door te mulchen verwerk je je eigen snoeiafval en het beschermt de bodem tussen de planten tegen uitdroging
 • Heb je een grote tuin? Plant een boom! Ze zorgen voor schaduw voor de andere planten en halen hun water dieper dan de andere planten.
 • Ook dit jaar plant Mechelen was er een nieuwe editie van Boom zoekt grond.
 • Ga voor minder / ander gazon: water infiltreert niet zo goed in een gazon en bovendien zorgt te kort maaien voor een sterkere uitdroging van de bodem.
 • Kijk ook op ‘Bye Bye Grass’ om je gazon te pimpen

Nog meer tips.


Informatie voor de land en tuinbouwers.