Het grondwaterpeil is zeer laag. Dit komt door vaker lange droge periodes. Tegelijk is de onverharde ruimte waar het regenwater in de grond kan sijpelen, schaars.  Hierdoor is er steeds minder grondwater voor drinkwater, landbouw en industrie. Daarom is het belangrijk om hemelwater zoveel mogelijk in de grond te laten sijpelen in plaats van af te voeren naar de riolering en waterzuivering.

Wat doet Stad Mechelen?

Wadi

Wanneer het veel en lang regent, wordt het regenwater opgevangen in een wadi, een lager gelegen gebied. Hier kan het rustig in de grond sijpelen en vult het zo het grondwater terug aan. Een wadi heeft ook een overloop naar de riolering zodat het ‘bad niet overloopt’.

Je vindt wadi’s in Papenhof, Pennepoelpark, Karmelietentuin, Kalverenstraat en Caputsteenpark. Op sommige van die plaatsen staat in de wadi een natuurlijke speeltuin. Af en toe doe je dus best je laarzen aan wanneer je van de glijbaan schuift.

Wist je dat de naam ‘wadi’ verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal?

Bronbemaling

Bronbemaling is het oppompen van grondwater bij bouwwerven. Dat is letterlijk en figuurlijk een ‘lek’ in onze doelstelling om het grondwater aan te vullen. Maar vaak is bronbemaling niet te vermijden. Infiltratie in de directe omgeving heeft dan de voorkeur. In een stedelijke omgeving is dit  niet eenvoudig.

Om waterverlies via bronbemalingen tegen te gaan, nemen we volgende maatregelen.

Op korte termijn

Bij droogtecode oranje werken we in overleg met de betrokken aannemers en architecten.

 • Bestaande bronbemaling stopzetten waar het kan.
 • Extra mogelijkheden voor infiltratie bekijken.
 • Hergebruiken van bemalingswater door buurtbewoners (bijvoorbeeld via cubitainers).
 • Bij grotere hoeveelheden bekijken we of het in de landbouw of voor het begieten van planten op het openbaar domein gebruikt kan worden.

Op langere termijn

 • Keuzes over bronbemaling opnemen in de omgevingsvergunningen, bouwverordening en bestekken van de stad.
 • Opslag en hergebruik van regen- en bemalingswater inbouwen in de regenwaterleidingen van de stad (met slimme sturing).

Tips om zelf droogte aan te pakken

Verbruik minder leidingwater

 • Investeer in een regenwaterput en gebruik regenwater voor bijvoorbeeld je toilet en wasmachine.
 • Sluit kranen zo snel mogelijk.
 • Gebruik een bruismondstuk op je kranen en bespaar tot 50 % water.
 • Kies voor waterzuinige vaatwassers en wasmachines.
 • Vang spoelwater van het wassen van groenten of het eerste koude water in de douche op. Gebruik het voor je toilet of om de planten water te geven.

Meer tips 

Ga voor een watervriendelijke tuin

 • Vang regenwater op:
  • via een regenton om de planten water te geven.
  • in een vijver of wadi om infiltratie mogelijk te maken.
  • via een groendak. Particulieren kunnen hier subsidies voor krijgen.
 • Geef je planten één keer per week veel water in plaats van elke dag een beetje. Zo wortelen ze dieper en zijn ze beter bestand tegen droogte.
 • Maak meer infiltratie mogelijk via het ontharden van je tuin of koer.
 • Maak gerichte keuzes bij het aanplanten. Kies voor planten die tegen droogte kunnen, zet dorstige planten in de schaduw, gebruik bodembedekkers om de bodem te beschermen, enzovoort.
 • Door te mulchen verwerk je je eigen snoeiafval. Leg het op de bodem en je beschermt meteen je planten tegen uitdroging.
 • Heb je een grote tuin? Plant een boom! Ze zorgen voor schaduw voor de andere planten en halen hun water dieper dan de andere planten. 
 • Ga voor minder of ander gazon. Water infiltreert niet zo goed in een gazon en bovendien zorgt te kort maaien voor een sterkere uitdroging van de bodem. Plant bijvoorbeeld een bloemenweide.

Nog meer tips


Informatie voor land- en tuinbouwers.