De klimaatverandering leidt tot meer neerslag en meer dagen met zware neerslag. Hierdoor zullen er meer overstromingen zijn. Bij korte intense regenbuien is deze overlast het gevolg van een te kleine capaciteit van de riolering. Bij langdurige matige tot hevige regen komt dit door een algemene verzadiging van de bodem en natuurlijke waterlopen.