Klimaatneutraal?

Waarom we nu in actie moeten schieten

Volgens het meest recente VN-klimaatrapport verloopt de opwarming van de aarde steeds sneller. Steden kunnen echter een cruciale rol spelen om die klimaatverandering binnen de perken te houden. Steden consumeren ongeveer 75% van alle energie en produceren meer dan 75% van alle broeikasgassen. Op stedelijk niveau ingrijpen kan dus meteen een grote impact hebben op de uitstoot van een volledige regio.

Daarom wil Stad Mechelen het voortouw nemen en een ambitieus klimaatbeleid op sporen zetten. Met zijn allen minder grondstoffen en energie gaan gebruiken en zelf lokale groene stroom produceren. Zo verlagen we onze uitstoot tot een aanvaardbaar niveau. We kunnen de eerste klimaatneutrale stad in Vlaanderen worden

Wat onderneemt de stad? 

Stad Mechelen zette de volgende stappen op weg naar een Klimaatneutrale stad:

  1. De gemeenteraad ondertekende op 26 april 2007 het lokaal Kyotoprotocol.
  2. Het stadsbestuur ondertekende in april 2012 het Europese Burgemeestersconvenant en hernieuwde haar engagement in 2018. Op 21 april 2021 lanceerde Mechelen als eerste mee het vernieuwde burgemeestersconvenant. 
  3. In september 2012 besliste Stad Mechelen om voor een nulmeting op Mechels grondgebied samen te werken met expertenbureau FutureProofed uit Leuven. Op basis daarvan worden concrete stappen gezet richting een klimaatneutraal Mechelen, met de meting als referentiepunt.
    Meer info over de resultaten vind je hier.
  4. Op 18 februari 2016 werden de resultaten van de emissiemeting 2013 voorgesteld door Serge de Gheldere en Jill Peeters. De emissies daalden met 8% ten opzichte van 2011. Een opsteker voor alle Mechelaars!
  5. In november 2017 werden de resulaten van de emissiemeting 2015 voorgelegd aan de gemeenteraad en op 8 februari 2018 voorgesteld aan de inwoners op "De staat van het klimaat" 
  6. In december 2019 werden de eerste risico- en kwetsbaarheidsanalyse, de emissiemeting 2017 en het klimaatactieplan 2020-2030 voorgesteld aan de gemeenteraad. 
  7. Sinds 2016 kunnen inwoners tot 5000 euro subsidie krijgen voor projecten die met de buurt worden uitgewerkt. Schrijf je nu in of vraag meer informatie.