Klimaatneutraal?

Waarom we nu in actie moeten schieten

Volgens het meest recente VN-klimaatrapport verloopt de opwarming van de aarde steeds sneller. Steden kunnen echter een cruciale rol spelen om die klimaatverandering binnen de perken te houden. Steden consumeren ongeveer 75% van alle energie en produceren meer dan 75% van alle broeikasgassen. Op stedelijk niveau ingrijpen kan dus meteen een grote impact hebben op de uitstoot van een volledige regio.

Daarom wil Stad Mechelen het voortouw nemen en een ambitieus klimaatbeleid op sporen zetten. Met zijn allen minder grondstoffen en energie gaan gebruiken en zelf lokale groene stroom produceren. Zo verlagen we onze uitstoot tot een aanvaardbaar niveau. We kunnen de eerste klimaatneutrale stad in Vlaanderen worden

Wat onderneemt de stad? 

Stad Mechelen zette de volgende stappen op weg naar een Klimaatneutrale stad. Het stadsbestuur ondertekende in april 2012 het Europese Burgemeestersconvenant en hernieuwde haar engagement in 2018. Op 21 april 2021 lanceerde Mechelen als eerste mee het vernieuwde burgemeestersconvenant. In december 2019 werden de eerste risico- en kwetsbaarheidsanalyse, de emissiemeting 2017 en het klimaatactieplan 2020-2030 voorgesteld aan de gemeenteraad.