Wie komt in aanmerking voor de Vlaamse Energielening?

  1. je gezin heeft een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 32.980 verhoogd met € 1.720 per persoon ten laste. Er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug. Voor een aanvraag in 2022 kijken we naar het inkomen van 2019, en hebben we het aanslagbiljet van 2020 nodig. 
  2. je bent beschermde afnemer van de netbeheerder ('sociaal tarief').
  3. je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Let op,  alle gezinsleden dienen recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming op moment van aanvraag.
  4. je gezin heeft recht op een verwarmingstoelage van het verwarmingsfonds en heeft een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 20.764 verhoogd met € 3.844 per persoon ten laste.
  5. je zit in schuldbemiddeling en kan je verwarmingsfactuur niet betalen.
  6. je wordt begeleid door het Sociaal Huis omdat je de facturen voor gas en elektriciteit niet kan betalen.
  7. je bent een eindafnemer elektriciteit en gas met een uitsluitend nachttarief en dit ongeacht het inkomen