Duurzaam planadvies

Gratis advies voor renovaties met architect

Twijfel je of je verbouwingsplannen voldoende duurzaam zijn?

Schrijf je in voor gratis planadvies

Wat houdt duurzaam planadvies in? 

Screening van je woning op basis van je ontwerpplannen op vlak van:

 • Ontwerpmaatregelen zoals indeling, oriëntatie, compactheid 
 • Energieprestaties zoals isolatie, hernieuwbare energie, technische installaties
 • Gezondheid en comfort zoals ventilatie, luchtdichtheid, zonnewering
 • Waterverbruik en beheer zoals regenwaterput, infiltratie, groendaken
 • Duurzaam materiaalgebruik
 • Klimaatbestendig bouwen: de woning voorzien op hitte, droogte en wateroverlast 

 

Het advies is persoonlijk en vrijblijvend op maat, helder en duidelijk opgesteld door onafhankelijke experten.

Wat niet? 

 • Overname van de taken van een architect 

 • Advies over stabiliteit van de woning 

 • Metingen of berekeningen of EPB-verslaggeving 

 • Tussenkomst in geschillen of opvolging in de uitvoeringsfase 

Wat zijn de voorwaarden? 

 • Aanvraag gebeurt door eigenaars 

 • Het gebouw is een eengezinswoning 

 • Op het grondgebied Mechelen 

 • De werken zijn nog niet in uitvoering 

 • Het gaat over vergunningsplichtige werken met architect en EPB eisen 

 • Bouwaanvraag van de woning voor 2006 

 • Deelname klantenbevraging 

 • Bij voorkeur infogesprek met architect en eigenaar samen

Praktisch

Het duurzaam planadvies omvat 

 • eenonline bespreking (duurzaamheidsoverleg) tussen de opdrachtgever, de architect en de duurzaamheidsadviseur van de stad Mechelen en eventuele andere partijen die je hierbij wenst te betrekken (vb. EPB-verslaggever) 

 • eenadviesrapportdat door de duurzaamheidsadviseur wordt opgesteld met vrijblijvende voorstellen om de verbouwing – al dan niet gefaseerd – duurzamer, klimaatrobuuster en energiezuiniger te maken. Je ontvangt dit adviesrapport binnen de 5 werkdagenna de bespreking. 

 • De mogelijkheid om achteraf nog vragen te stellen rond duurzaamheid via mail of aan het loket.

 

Schrijf je in voor gratis planadvies

Met steun van:

Logo BE REELLogo Provincie Antwerpen