Gratis advies voor renovaties met architect

Twijfel je of je verbouwingsplannen voldoende duurzaam zijn?

Schrijf je in voor gratis planadvies

Wat houdt duurzaam planadvies in?

Screening van je woning op basis van je ontwerpplannen op vlak van:

 • Toekomstgericht bouwen: al dan niet gefaseerd verbouwen conform de norm van 2050
 • Ontwerpmaatregelen zoals indeling, oriëntatie, compactheid en aanpasbaarheid
 • Energie-ingrepen zoals isolatie, hernieuwbare energie, technische installaties
 • Gezondheid en comfort zoals ventilatie, luchtdichtheid, zonnewering
 • Waterverbruik en beheer zoals regenwaterput, infiltratie, groendaken
 • Duurzaam materiaalgebruik
 • Klimaatbestendig bouwen: de woning voorzien op hitte, droogte en wateroverlast

Het advies is persoonlijk en vrijblijvend op maat, helder en duidelijk opgesteld door onafhankelijke experten.

Wat niet?

 • Overname van de taken van een architect
 • Advies over stabiliteit van de woning
 • Metingen, berekeningen of EPB-verslaggeving
 • Tussenkomst in geschillen of opvolging in de uitvoeringsfase

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het gaat over vergunningsplichtige werken met architect en EPB eisen
 • Het gebouw is een eengezinswoning
 • Op het grondgebied Mechelen
 • De werken zijn nog niet in uitvoering
 • Bouwaanvraag van de woning voor 2006
 • Aanvraag en infogesprek gebeuren door eigenaar en architect samen
 • Deelname klantenbevraging

Praktisch

Het duurzaam planadvies omvat

 • Het bezorgen van de nodige informatie aan de stad zodat het advies kan worden voorbereid:
  • foto's van de bestaande toestand van de woning
  • bouwplannen van de architect en eventueel origineel plan van de woning
  • energetische prestaties van de woning (EPC-certificaat of EPB-berekening)
  • ingevulde vragenlijst die je ontvangt bij je inschrijving
 • Een bespreking (duurzaamheidsoverleg) met de opdrachtgever, de architect en de duurzaamheidsadviseur van de echelen en eventuele andere partijen die je hierbij wenst te betrekken (vb. EPB-verslaggever) 
 • Een adviesrapport dat door de duurzaamheidsadviseur wordt opgesteld met vrijblijvende voorstellen om de verbouwdash; al dan niet gefaseerd – duurzamer, klimaatrobuuster en energiezuiniger te maken. Je ontvangt dit adviesrapport binnen de 5 werkdagen na de bespreking. 
 • De mogelijkheid om achteraf nog vragen te stellen rond duurzaamheid via mail of aan het loket
 • Feedbackmoment op het ontvangen advies en de aanbevelingen.

Schrijf je in voor gratis planadvies


Met steun van:

Logo BE REELLogo Provincie Antwerpen