Groendak: Premieaanvraag

Wat is een groendak?

foto groendak

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het 'groen' in het woord groendak slaat dus niet rechtstreeks op de kleur van het dak maar op de aanwezigheid van een begroeiing. Deze definitie maakt geen onderscheid tussen door de mens aangelegde groendaken en spontaan ontstane groendaken. Hierbij vind je meer uitleg rond vegetatietechnische groendaken, groenvoorzieningen die door de mens bewust aangelegd worden en op korte tijd tot een mooi resultaat leiden.

Premieaanvraag indienen

Soorten groendaken:

 • Extensieve groendaken Deze bestaan uit lage, zonminnende vetkruiden die perfect gedijen in vaak extreme omstandigheden (hitte, koude) op het dak. Aangezien weinig planten deze omstandigheden aankunnen, treden bijzonder weinig problemen op i.v.m. onderhoud en onkruidgroei.
 • Intensieve groendaken Een intensief groendak is daarentegen eerder een soort daktuin, en soms kan men dit vrij letterlijk nemen. Indien voldoende onderlaag wordt aangebracht, is het zelfs mogelijk om bomen aan te planten op een groendak.

Waarom kiezen voor een groendak?

Een groendak levert een positieve bijdrage tot een duurzaam waterbeleid en is bijzonder nuttig in vele opzichten:

 • buffert water via de beplanting op het groendak. Er stroomt minder regenwater naar de riolering. De hoeveelheid gebufferd water is afhankelijk van de dikte van het groendak (tot 50% van de neerslaghoeveelheden)
 • voorkomt wateroverlast
 • verhoogt de levensduur van de dakbedekking
 • houdt lawaai tegen
 • heeft een isolerende werking en klimaatregelende werking en is dus energiebesparend
 • biedt een mooi groen uitzicht en draagt bij tot het algemeen welzijn en de algemene appreciatie van een stedelijke omgeving verbetert de biodiversiteit
 • zuivert het regenwater
 • is luchtzuiverend: niet alleen onzichtbare vervuilende deeltjes maar ook stof, dat in grote hoeveelheden aanwezig is in stedelijke omgeving

Kortom: niets dan voordelen...

Voorwaarden

 • Enkel particuliere aanvragers kunnen de premie aanvragen (geen rechtspersonen)
 • De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 6 m2
 • De beoordeling of de dragende constructie voldoende draagkracht bezit om het groendak te dragen, moet gebeuren door een bouwkundig gekwalificeerd persoon (architect, ingenieur...)
 • Terrassen en intensieve groendaken komen niet in aanmerking voor de premie

Procedure

Dien de premieaanvraag (inclusief offerte) in ten vroegste 2 maanden voor de aanleg en ten laatste 3 maanden na de aanleg van het groendak (inclusief factuur) via dit webformulier.

Als de premieaanvraag gebeurd is voor de plaatsing van het groendak, dan dient de aanvrager de dienst duurzame ontwikkeling en energie telefonisch of via mail op de hoogte te brengen van de installatiedatum van het groendak.

Bedrag

De premie wordt verleend voor het aanleggen van een extensief groendak op een woning of een ander gebouw op het grondgebied van de Stad Mechelen.

De premie bedraagt maximum 31,00 euro per m² groendak dat wordt aangelegd. Een intensief groendak of daktuin komt niet in aanmerking voor de premie. Indien de kosten (inclusief BTW) voor de aanleg minder dan 31,00 euro per m² bedragen, wordt het bedrag van de premie verminderd tot de werkelijke kostprijs.