mk_webbanners_1200px-06.png

Hemelwaterinstallatie: Premieaanvraag

Wat is een hemelwaterinstallatie of regenwaterput?

Het regenwater van het dak wordt opgevangen? in een regenwaterput. Een pomp verdeelt het water via een tweede circuit in het huis. Het water dat naar de put geleid wordt, moet eerst gefilterd worden. De regenwaterput is met een overloop beveiligd tegen overstromen. De keuze van het materiaal van de put, de inhoud, de filter vooraf, het type van pomp, de filter aan je pomp en welke oppervlakken je aan de regenwaterput aansluit, zijn allemaal te overwegen in functie van het gebruik van het regenwater.

 Het regenwater kan gebruikt worden om je wc's door te spoelen, je tuin te sproeien, je auto te wassen, je wasmachine, schoonmaak, was... Je moet er rekening mee houden dat een groter regenwatergebruik een grotere regenwaterput en een groter dakoppervlak vereist. Leidingwater blijft noodzakelijk om te koken en persoonlijke hygiëne en om drogere periodes te kunnen overbruggen.

Waarom kiezen voor een hemelwaterinstallatie?

 • Milieuvriendelijk
  Milieuvriendelijk grondwater is maar beperkt beschikbaar. In Vlaanderen is het grondwaterpeil al enorm gezakt. Hier zijn twee redenen voor. Enerzijds wordt er permanent grondwater opgepompt door privépersonen, industrie en producenten van drinkwater. Anderzijds wordt het grondwater minder gevoed, omdat er steeds verhard oppervlak (opritten, parkeerterreinen, wegen...) bijkomt. Het snel afvoeren van het regenwater via de rioleringen leidt ook tot grote problemen in onze riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en oppervlaktewateren. Bij regenweer kunnen de riolen en waterlopen de grote toevloed niet of nauwelijks aan, waardoor ze soms overstromen. 
 • Besparend
  Regenwater is gratis. Leidingwater moet betaald worden. Bovendien wordt de milieubelasting berekend aan de hand van het leidingwaterverbruik. In de nabije toekomst zullen de kostprijs van het leidingwater en de hieraan gekoppelde milieubelasting blijven stijgen. Trouwens, waarom drinkbaar leidingwater gebruiken voor toiletspoeling?
 • Zachter
  Regenwater is zacht en dus beter voor de wasmachine: er is geen ontkalker nodig en het waspoederverbruik is kleiner. Het leidingwater (dit is meestal grondwater) daarentegen is op zeer veel plaatsen in Vlaanderen hard tot zeer hard.

Voorwaarden

 • De premie is niet geldig voor nieuwbouwwoningen
 • De premie moet minimum 1 maand voor de plaatsing van de infiltratievoorziening aangevraagd worden
 • De premie kan slechts éénmaal per gebouw aangevraagd worden
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 liter, zoals aangegeven in deze tabel:

 

Horizontale dakoppervlakte 

 Minimum tankinhoud

 50   tot 60 m2

3000   liter 

 61   tot 80 m2

4000   liter

 81   tot 100 m2

5000   liter

 101   tot 120 m2

6000   liter

 121   tot 140 m2

7000   liter

 141   tot 160 m2

8000   liter

 161   tot 180 m2

9000   liter

 181   tot 200 m2

10000   liter

 >   200 m2

5000   liter/100m2

 

 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 toilet of wasmachine

Procedure

Het ingevuld aanvraagformulier, samen met een aantal documenten ( plan met ligging van de put, schema met aanduiding aangesloten toiletten en/of wasmachine, offerte, factuur). stuur je op naar:
College van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt 21, 2800 Mechelen  of  E duurzame.ontwikkeling@mechelen.be

Bedrag

Het bedrag van de premie bedraagt per gebouw € 550 voor een hemelwaterinstallatie. Het premiebedrag is onafhankelijk van de totale kostprijs.