Hemelwaterinstallatie: Premieaanvraag

Wat is een hemelwaterinstallatie of regenwaterput?

Het regenwater van het dak wordt opgevangen? in een regenwaterput. Een pomp verdeelt het water via een tweede circuit in het huis. Het water dat naar de put geleid wordt, moet eerst gefilterd worden. De regenwaterput is met een overloop beveiligd tegen overstromen. De keuze van het materiaal van de put, de inhoud, de filter vooraf, het type van pomp, de filter aan je pomp en welke oppervlakken je aan de regenwaterput aansluit, zijn allemaal te overwegen in functie van het gebruik van het regenwater.

Het regenwater kan gebruikt worden om je wc's door te spoelen, je tuin te sproeien, je auto te wassen, je wasmachine, schoonmaak, was... Je moet er rekening mee houden dat een groter regenwatergebruik een grotere regenwaterput en een groter dakoppervlak vereist. Leidingwater blijft noodzakelijk om te koken en persoonlijke hygiëne en om drogere periodes te kunnen overbruggen.

Premieaanvraag indienen

Waarom kiezen voor een hemelwaterinstallatie?

 • Milieuvriendelijk grondwater is maar beperkt beschikbaar. In Vlaanderen is het grondwaterpeil al enorm gezakt. Hier zijn twee redenen voor. Enerzijds wordt er permanent grondwater opgepompt door privépersonen, industrie en producenten van drinkwater. Anderzijds wordt het grondwater minder gevoed, omdat er steeds verhard oppervlak (opritten, parkeerterreinen, wegen...) bijkomt. Het snel afvoeren van het regenwater via de rioleringen leidt ook tot grote problemen in onze riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en oppervlaktewateren. Bij regenweer kunnen de riolen en waterlopen de grote toevloed niet of nauwelijks aan, waardoor ze soms overstromen.
 • Regenwater is gratis. Leidingwater moet betaald worden. Bovendien wordt de milieubelasting berekend aan de hand van het leidingwaterverbruik. In de nabije toekomst zullen de kostprijs van het leidingwater en de hieraan gekoppelde milieubelasting blijven stijgen. Trouwens, waarom drinkbaar leidingwater gebruiken voor toiletspoeling?
 • Regenwater is zacht en dus beter voor de wasmachine: er is geen ontkalker nodig en het waspoederverbruik is kleiner. Het leidingwater (dit is meestal grondwater) daarentegen is op zeer veel plaatsen in Vlaanderen hard tot zeer hard.

Voorwaarden

 • De premie is niet geldig voor nieuwbouwwoningen
 • De premie moet minimum 1 maand voor de plaatsing van de hemelwatervoorziening aangevraagd worden
 • De premie kan slechts éénmaal per gebouw aangevraagd worden
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 liter, zoals aangegeven in deze tabel:
  Horizontale dakoppervlakte Minimum tankinhoud
  50 tot 60 m2 3000 liter
  61 tot 80 m2 4000 liter
  81 tot 100 m2 5000 liter
  101 tot 120 m2 6000 liter
  121 tot 140 m2 7000 liter
  141 tot 160 m2 8000 liter
  161 tot 180 m2 9000 liter
  181 tot 200 m2 10000 liter
  > 200 m2 5000 liter/100m2
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 toilet of wasmachine

Procedure

Dien de premieaanvraag (inclusief offerte en situeringsplan) 1 maand voor de plaatsing van de hemelwatervoorzieninging, via dit webformulier. Na plaatsing dient het drinkwaterleidingstelsel gekeurd geworden door Pidpa. Enkel na het indienen van dit keuringsattest, kan de betaling doorgevoerd worden. 

Bedrag

Het bedrag van de premie bedraagt per gebouw € 550 voor een hemelwaterinstallatie. Het premiebedrag is onafhankelijk van de totale kostprijs.