stuw.jpg

Hernieuwbare energie

Mechelen zet in op hernieuwbare energie. De stad onderzoekt alle mogelijkheden om de productie van hernieuwbare energie te maximaliseren:

Zonne-energie

De stad investeert al jaren in PV panelen en zonneboilers voor de daken van de stadsgebouwen. In 2017 wordt bovendien ingezet om op alle stadsgebouwen die geschikt zijn voor PV panelen, PV panelen te leggen via een derde partij (project Zonneklaar).

Windenergie

De stad wil graag inzetten op windenergie via windmolens. Vandaag staan er nog geen grootschalige windmolens voor elektriciteitsproductie op het grondgebied. De stad bekijkt momenteel de verschillende mogelijkheden om windmolens te plaatsen op het grondgebied.

Biomassa

Er is momenteel geen grootschalige biomassacentrale op het grondgebied. Het restafval van particulieren wordt naar een mechanisch biologische scheidingsinstallatie te Geel gebracht. Hieruit worden drie producten gewonnen: inerten, Metalen en SRF. De inerte fractie wordt ingezet in de bouwnijverheid, de metalen fractie wordt versmolten tot nieuwe metalen en de Solid Recovered Fuel heeft een stookwaarde gelijkwaardig een bruinkool. Meer info

Waterkracht

OP het grondgebied van Mechelen zijn er twee waterkrachtcentrales op de Vaart. Deze centrales zijn sinds medio 2015 niet meer actief.

In 2016 -2017 werd een studie uitgevoerd in het kader van het project “Less CO2” om het potentieel van waterkracht op het grondgebied Mechelen te onderzoeken. Uit deze studie bleek dat het technisch mogelijk is om jaarlijks 2 160 385 kWh (=jaarlijks verbruik van 617 gezinnen) te produceren aan de stuw op de Dijle. Uit de studie bleek eveneens dat deze installatie rendabel kan zijn, indien de opgewekte stroom kan verkocht worden door een uitbater voor 11 eurocent/kWh of meer.  

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze projecten kan je terecht bij de dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie .