mk_webbanners_280x90_archief.jpg

Isoleren

De belangrijkste factor om energie te besparen in een woning begint bij een goede isolatie. Een woning verliest warmte op vier constructiedelen:

  • dak
  • muren
  • ramen
  • vloer

Besteed bij een verbouwing voornamelijk aandacht aan het isoleren van het dak en het plaatsen van hoogrendement dubbele beglazing. Bij een doorgedreven verbouwing loont het echter om de isolatie van vloer en muren ook onder handen te nemen. Niet vergeten dat tot 50 % van de warmte die een woning verliest door deze 2 constructiedelen verloren gaat.

Types isolatie

Er zijn verschillende types isolatie:

Soort  

Voorbeeld  

Voordeel  

Nadeel 

Natuurlijke materialen   Vlas, kurk, hout, papiervlokken   Sterke warmtebuffer
ecologisch  
Soms duurder
Papiervlokken zijn niet zelf te plaatsen 
Minerale producten   Rotswol, glaswol, kleikorrels   Plaatsing 
Prijs  
Stof
Beperktere warmtebuffering 
Petrochemische producten   PUR, piepschuim  PUR is beste isolator
Doe het zelf met platen  
Duurder, minder ecologisch materiaal
Gespoten materiaal is werk voor specialisten 


De keuze van materiaal hangt af van de beschikbare ruimte, technische afwegingen, ...
Weet wel dat in de zomermaanden een laag isolatie van natuurlijke materialen van ±18 cm dik eveneens een goede buffering geeft tegen de warmte. Andere materialen isoleren misschien beter voor eenzelfde dikte, maar zullen een minder goede warmtebuffering kennen.

Naar thermisch comfort heeft isolatie met een natuurlijk materiaal dan ook een groot voordeel. Naar materiaalkost zijn de papiervlokken een zeer interessant isolatiemiddel en dankzij behandeling met boorzouten brandveilig en bestendig tegen inwerking van schimmels en andere ongewenste gasten.

Hoeveel moet je isoleren?

Als algemene regel geldt dat je zo véél mogelijk moet isoleren, zolang het financieel en technisch haalbaar is. Ook de dikte van de isolatie zal mee bepalen of je al dan niet in aanmerking komt voor de diverse premies van Eandis en de Vlaamse overheid. Zo zal je bv. voor rotswol min. 12 cm moeten isoleren om in aanmerking te komen voor de premie. Voor PUR zal je min. 8 cm moeten plaatsen om van de premie te kunnen genieten.

Vergeet niet dat bij dakisolatie het dak winddicht maken essentieel is: ten eerste voor een goede werking van de isolatie zelf en ten tweede om het isolatiemateriaal te beschermen tegen vochtindringing.

Wat met 'overisoleren'?

De term 'overisoleren' bestaat niet. Wat wel kan, is 'onderventileren': het kan contradictorisch klinken, maar goed isoleren gaat hand in hand met goed ventileren. Je kan bv. de ramen dagelijks een 15-tal minuten op klapstand zetten om tijdelijk frisse lucht binnen te trekken.

Doorgedreven ventilatie zal je bekomen door het plaatsen van ventilatiestrips aan de ramen, al dan niet in combinatie met een centrale afzuiging van de lucht uit de natte ruimtes (badkamer, keuken, wc).

Je kan ook opteren voor een centrale ventilatie-unit met warmteterugwinning (D-ventilatie). Zo blaas je constant verse lucht in de leefruimtes die via een warmtewisselaar opgewarmd wordt door de lucht uit de natte ruimtes.

Welke premies gelden er?

Voor isolatie kan je van verschillende premies en belastingsvoordeel genieten:

  1. via de netbeheerder
  2. via het belastingsvoordeel isolatie dak

Waar vind je meer informatie?