Klimaatactie- verantwoording

Wanneer dien je het motiveringsformulier in?

Binnen de twee weken na je activiteit vul je dit formulier in ter verantwoording van je ontvangen subsidie. Als je dit niet invult wordt de subsidie terug gevorderd.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • Minstens drie foto's van de activiteit.
  • Communicatiemiddelen met logo van Mechelen Klimaatneutraal.
  • Aankoopticketten en bonnen die de uitgaven van de subsidie verantwoorden.

Gegevens activiteit

Verantwoording

Communicatie door Mechelen klimaatneutraal

Toestemming gebruik quote en beeld *

Evaluatie

Hoe tevreden ben je van de manier waarop deze subsidie wordt uitgereikt? *
 
Niet tevreden
 
Helemaal tevreden

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De medewerker Mechelen klimaatneutraal kijkt de bewijsstukken ten laatste in december van het aanvraagjaar na. Bij fraude wordt de subsidie teruggevorderd en wordt de aanvrager voor vijf jaar uitgesloten van subsidies.