Klimaatadaptatie

De klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen. Denk maar aan hevige regenval of lange droge periodes. Tegelijk is de onverharde ruimte waar het regenwater in de grond kan sijpelen, schaars. Hierdoor is er steeds minder grondwater voor drinkwater, landbouw en industrie. En is er meer wateroverlast bij hevige regen doordat het riool grote hoeveelheden water niet in één keer kan opvangen.

Stad Mechelen doet veel inspanningen om wateroverlast en droogteproblemen te voorkomen via ontharding, regenwateropvang en infiltratie. Hieronder lees je meer over een aantal projecten.