Klimaatadaptatie

Europees interreg 2 zeeën project Water Resilient CitiesHoe spelen we als stad het beste in op de gevolgen van de klimaatveranderingen? 

Hoe passen we onze stad hieraan aan en maken we ze weerbaarder voor gevolgen zoals meer en hevigere regenval, langere droogtes en hittes? 

Mechelen onderzoekt de mogelijkheden voor een integraal beleid voor klimaatadaptatie om verschillende maatregelen te bundelen. Zo rolt Mechelen sinds 2017 een Europees project rond waterbeheer in het kader van klimaatverandering uit: Water Resilient Cities

Hieronder lees je meer over de verschillende projecten die binnen dit Europees subsidieproject worden uitgevoerd.