Stadsgebouwen en verplaatsingen

Duurzame bedrijfsvoering

De stad kiest resoluut voor een duurzame bedrijfsvoering. Ontdek hieronder wat de stad allemaal doet om haar eigen werking te verduurzamen.

Groendaken

Het stadsbestuur promoot groendaken bij de Mechelaars, maar geeft ook het goede voorbeeld. Dit systeem biedt verschillende voordelen. Als het warm weer is, werkt een groendak als een natuurlijke airco en in de winter kan je genieten van een extra laag isolatie. De groendaken werken bij intense regenbuien als een buffer. Ze houden een groot deel van het water op en geven het maar met mondjesmaat weer vrij. Bij felle regenbuien kan dat het verschil maken en een wijk of een straat behoeden voor wateroverlast. Op deze stadsgebouwen werden groendaken aangelegd:

  • Huis van de Mechelaar
  • Perron M
  • Tivoli
  • Cultuurcentrum Mechelen 

Groene stroom en zonnepanelen 

Sinds 2009 is de hele stadsorganisatie overgeschakeld op 100 % groene energie. Waar mogelijk worden zonnepanelen geplaatst.  

Energiezuinige gebouwen

In 2014 schreef het stadsbestuur een conditiestaatmeting uit waarbij alle grote stadsgebouwen gecontroleerd werden op de huidige stand van zaken voor o.a. ouderdom stookinstallatie, veiligheid, isolatie leidingen, ...  

Op basis van die meting bepaalt het bestuur aan welke investeringen op vlak van energiezuinigheid ze voorrang zal geven.

Symbolische doven van stadsverlichting

Jaarlijks worden de lichten van stadsgebouwen en monumentale gebouwen gedimd of gedoofd tijdens de Nacht van de Duisternis en op Earth Hour. 

Kraantjeswater

Plastic flessen worden ver van de plek van consumptie gevuld, waarna ze met een vrachtwagen worden getransporteerd. Dat betekent een grote CO2 uitstoot. Ook voor de verpakking heb je een grote hoeveelheid fossiele brandstof nodig. Kraanwater vormt een kwaliteitsvol alternatief. Al sinds 2009 zijn verschillende stadsgebouwen voorzien van waterkoelers, in totaal zo’n 40-tal toestellen. Een waterkoeler wordt aangesloten op de waterleiding, koelt het water en is energiezuinig. Met glazen karaffen worden vergaderzalen en werkplekken voorzien van fris drinkwater. Intern wordt kraantjeswater verder gepromoot bij alle personeelsleden. Kraantjeswater is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar. Het bevat geen suiker of zoetstoffen, vet of kleurstoffen. Bovendien is het bijzonder goedkoop in vergelijking met flessenwater en zorgt het niet voor extra afval.

Aanbod vegetarische broodjes

Tijdens lunchvergaderingen wordt standaard een vierde vegetarische broodjes voorzien.

Digitalisering

De loonbrieven van de medewerkers van Stad en Sociaal Huis worden sinds 1 mei 2016 standaard ter beschikking gesteld. Hiervoor sloten Stad en Sociaal Huis een overeenkomst af met het online-platform Doccle.  Doccle is een online platform dat je als persoonlijk archief gebruikt om documenten digitaal bij te houden en ten allen tijde te raadplegen of af te drukken.

Dienstvoertuigen 

De stad heeft een vloot van fietsen, bakfietsen en elektrische fietsen voor verplaatstinge. Oude en vervuilende onderhoudswagens ruimen plaats voor duurzamere, elektrische wagens. Deze worden waar mogelijk gedeeld met de inwoners. 

Woon-werk verkeer 

Heel wat personeelsleden komen met de fiets en/of het openbaar vervoer naar het werk. De Stad en het Sociaal Huis promoten het fietsen door een fietsvergoeding te geven en fietsleasing aan te bieden. Medewerkers die met het openbaar vervoer komen krijgen hun abonnement volledig terugbetaald.