Lokaal Energie- en klimaatpact

Mechelen ondertekent het lokaal Energie - en klimaatpact.

De gemeenteraad van juni 2021 keurde de toetreding van Mechelen bij het lokaal Energie- en klimaatpact goed. Via dit pact engageren Mechelen en Vlaanderen zich samen om te werken rond het klimaat in Mechelen. Vlaanderen ondersteunt Mechelen financieel en inhoudelijk om concrete realisatie op het terrein te verwezenlijken. Mechelen engageert zich langs zijn kant om bij te dragen tot de concrete doelstellingen rond het planten van bomen en hagen, het ontharden van het openbaar domein, het aanleggen van fietspaden en het inzetten op energiebesparing. Een krachtig partnerschap voor de toekomst! 

Ambitieuze klimaatdoelstellingen

Met het lokaal energie- en klimaatpact wil de Vlaamse regering meer samenwerking creëren en extra middelen voorzien om te werken aan ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Mechelen is al zeker een decennium een van de voortrekkers op het vlak van klimaat. Vanaf de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2012 hebben we heel wat initiatieven genomen en voor tal van projecten samengewerkt met partners in binnen- en buitenland. Naast een goede samenwerking waarbij we van elkaar kunnen leren, zijn ook de bijkomende ondersteuning en subsidiemogelijkheden belangrijk om onze doelstellingen te halen.

Haalbare doelstellingen

Aan de ondertekening van het pact zijn enkele concrete engagementen verbonden voor de lokale besturen. De ondertekening en uitwerking van het Burgemeestersconvenant 2030 is daar één van, maar ook het verminderen van de uitstoot binnen de stadsorganisatie, de overschakeling naar ledlampen voor de openbare verlichting en het inzetten op hernieuwbare energie. Globaal zijn er streefdoelen opgenomen in vier werven die in lijn liggen met wat Mechelen nu al doet.

Het pact sluit zeer nauw aan bij het Mechelse klimaatbeleid. De ambitie om één boom te planten per Vlaming tegen 2030 stelt de Stad al voorop tegen 2024. Rond collectieve renovaties en hernieuwbare energie heeft het stadsbestuur al een heel traject afgelegd en momenteel werken we een duurzaam wijkontwikkelingsplan uit voor de Vesten. De derde werf gaat vooral over duurzame mobiliteit en deelmobiliteit, deze legislatuur één van de speerpunten binnen het beleid. De vierde werf tot slot gaat over water en droogte, waar veel aandacht naartoe gaat in het hemelwaterplan en in het adaptatieluik van ons klimaatplan. De vele kleine en grote onthardingsprojecten zijn daar het bekendste voorbeeld van.Onze ambities worden op elk van deze werven aangescherpt, maar ze zijn haalbaar voor Mechelen. Hoe concreter de doelstellingen zijn, hoe gemakkelijker steden en gemeenten ermee aan de slag kunnen, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanmoedigen om de doelen te behalen.