Mechelen - European Green Leaf city 2020

Mechelen is in 2020, samen met Limerick, de duurzaamste stad van Europa (European Green Leaf). Een titel die we trots uitdragen naar alle Mechelaars, bezoekers en andere Europese steden. Ontdek hier waarom Mechelen zich European Green Leaf City mag noemen. Ook na 2020 blijft Mechelen bouwen aan een duurzame toekomst. De drie speerpunten van het beleid: kinderarmoede, duurzame mobiliteit en circulaire economie dragen alle drie bij aan een weerbare, leefbare en betere stad!


Luchtkwaliteit en geluid

Het "gezonde lucht" programma bouwt samen met mechelaars aan kwalitatieve data over luchtkwaliteit. De basis voor een actieplan voor gezonde lucht. In de luwteatlas kunnen Mechelaars hun favoriete stille plek op de kaart zetten.


Circulaire economie

Buurttuinen, fietsdelen en een klusbib zijn de eerste stappen in de Mechelse circulaire economie! De circulaire economie wordt verder uitgebouwd door huishoudens te inspireren, bedrijven te ondersteunen en als stad het goede voorbeeld te geven. De potterij en de oude bibliotheek bieden plaats voor de creatieve en circulaire ondernemers! Ontdek meer...


Klimaat

Mechelen zet in op het verminderen van de CO2 uitstoot op het grondgebied en het weerbaar maken van het grondgebied voor klimaatverandering. De stad zet hiervoor in op het renoveren van woningen, het verhogen van energie-efficiëntie in ondernemingen en de productie van hernieuwbare energie. Maar minder CO2 alleen volstaat niet. De stad investeert ook in het voorkomen van droogte en overstromingen en het verminderen van de impact van de stijgende temperaturen in de zomer.


Mobiliteit

Mechelen wil de fietsstad van Vlaanderen worden. Een uitbreiding van de autoluwe zone, een premie voor inwoners die hun wagen opgeven en het opzetten van een fietszone maken dit mee mogelijk! In de komende vijf jaar bouwt Mechelen meer dan 45 km fietspad, 4 fietsbruggen en verbindt het de fietssnelwegen naar Antwerpen en Brussel.


Sterke natuur

Mechelen versterkt de groenblauwe infrastructuur in de stad. Het openen van de oude vlietjes, het omvormen van parkings in parken en groene leefstraten geven ruimte aan de natuur om zich te ontwikkelen in de stad. Zo vormt de stad samen met de omliggende natuurgebieden een open biotoop voor vele soorten, de basis voor één groot natuurpark. Landbouw is een actieve actor in het samen vormgeven van het landelijk gebied.


Afval

Mechelen is steeds pionier geweest in afvalbeheer. Samen met IVAREM zet Mechelen in op afvalpreventie en waar dit niet mogelijk is op beter sorteren om te recycleren. Het weinige restafval dat dan nog overblijft wordt verwerkt in de mechanisch-biologische afvalscheiding. Mechelen bouwt echter aan de circulaire economie, waar kringlopen gesloten worden en afval niet meer bestaat.


Water

Mechelen heeft een eeuwenlange geschiedenis met water en de Dijle. Zo zet de stad in op het verminderen van het waterverbruik van zowel inwoners, bedrijven en landbouwers. De laatste jaren wordt ook ingezet op het ontharden van het grondgebied, zodat water vlot kan infiltreren en droogte wordt vermeden. Deze infiltratie wordt aangevuld door een zeer uitgebreid rioleringsnet dat er voor zorgt dat bijna al het afvalwater wordt gezuiverd voordat het terug geloosd wordt.