Verhoogde tegemoetkoming

Om na te kijken of je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, kan je alvast je klevertje van de mutualiteiten nakijken. Eindigt je nummer op 1? Dan heb je vermoedelijk recht op verhoogde tegemoetkoming.

 

Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:

  • ofwel ontvang je een specifieke uitkering;
  • ofwel ben je in het ziekenfonds ingeschreven onder een specifieke hoedanigheid;
  • ofwel valt je inkomen onder een grensbedrag

Bij twijfel, informeer zeker bij je ziekenfonds!