Wedstrijd Paraat voor het klimaat: Wat is het en hoe aanvragen?

Mechelen Klimaatneutraal streeft tegen 2030 naar een vermindering van de CO2 uitstoot met 40%. We dagen iedereen uit om zijn steentje bij te dragen aan deze missie, ook scholen en ondernemingen. Hiervoor subsidieert de Stad Mechelen voor de achtste maal op rij een klimaatinvesteringen. 

Elke Mechelse school, sportvereniging, cultuurvereniging of ondernemer kan een subsidie aanvragen tot 35 500 euro voor investeringen in infrastructuur of materiaal, indien dit bijdraagt tot het Klimaatplan. Kies zelf tot welke van de vijf werven van het Klimaatplan je wil bijdragen:

  • Gezonde lucht (CO2 uitstoot verminderen en luchtkwaliteit verbeteren)
  • Koele stad (verminderen verhitting)
  • Sterke natuur (verbeteren waterkwaliteit en verminderen impact droogte op landbouw en natuur)
  • Droge voeten (verminderen overstromingen )
  • Kringloopdenken (circulaire economie strategieën: hergebruik, delen, herstel en onderhoud, valoriseren van afval- of reststromen)

We vragen wel dat iedereen bij het project wordt betrokken (ouders, leerlingen, leerkrachten en directie, ofwel klanten en peers). De Stad werkt voor dit reglement samen met Kamp C en MOS.

In 2022 lanceert de stad een aparte oproep rond circulaire economie voor ondernemers. Van zodra alle modaliteiten gekend zijn, worden deze hier gepubliceerd. 

Hoe aanvragen?

Meld je project aan voor 1 mei om in aanmerking te komen voor de subsidie van Paraat voor het Klimaat via het aanmeldingsformulier.

Meer info vind je in het wedstrijdreglement.

Via deze link kan je emissies berekenen, gebaseerd op de methode van de provincie Antwerpen (zie documenten): Lijst met omzettingsfactoren en berekeningsmethodiek voor de berekening van de broeikasgasuitstoot

Je kan ook de algemene presentatie van MOS (specifiek voor scholen) raadplegen.

Vragen?

Mail dan naar klimaatneutraal@mechelen.be

 

Op 1 december 2016 ontving Stad Mechelen voor dit subsidiereglement de Vlaamse klimaatprijs op de Vlaamse klimaattop te Gent.