Verplicht onderhoud van je stookolie- of gasketel

Het is belangrijk dat je verwarmingssysteem in goede staat is. Een slecht werkend verwarmingssysteem zorgt voor hogere stookkosten en kan bovendien gevaarlijk zijn. Daarom is een regelmatig onderhoud van je installatie verplicht. 

Wat moet je doen om in orde te zijn?

Vul de verwarmingswegwijzer in en ontdek wat je moet doen.

Je hebt zelf voordeel bij regelmatig onderhoud:

 • Je vermijdt het risico op CO2-vergiftiging of schouwbrand.
 • Je bespaart brandstof en vermindert je verwarmingskosten.
 • Je vermijdt onverwachte hoge herstellingskosten.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan het milieu, want je stoot minder CO2, fijn stof of andere schadelijke stoffen uit.

BELANGRIJK: Het onderhoud moet gebeuren door een erkend technicus. Vind een erkend technicus.

Meer weten?

Bekijk de folder 'Is jouw centrale verwarming klaar voor de winter?'.

Omschakeling naar rijk gas

De Stad Mechelen en andere steden en gemeenten in de Provincie Antwerpen verbruiken gas uit Nederland. Die gasreserves geraken stilaan uitgeput. Bedrijven en huishoudens zullen dus moeten omschakelen van arm naar rijk gas.

Maar niet alle toestellen zijn compatibel met rijk gas. Het is dus belangrijk om al je gastoestellen te laten nakijken door een bevoegd technicus. Vind een erkend technicus.

Het gaat over deze gastoestellen:

 • verwarmingsketels
 • grote en kleine boilers
 • fornuizen
 • kookplaten
 • kachels
 • convectoren
 • sierhaarden

De kosten voor dit nazicht zijn voor jouw rekening. Als je het nazicht tijdig aanvraagt, kan je ze laten samenvallen met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel.

Meer weten?

Surf naar www.gasverandert.be